Tilgang til digitale tenester frå det offentlege

Hovedregelen er at offentlege verksemder i Noreg kommuniserer digitalt med borgarane. Det vil også gjelde flyktningar frå Ukraina med mellombels kollektiv beskyttelse.
Beskyttelse og opphald i Noreg

Generell informasjon om beskyttelse og opphald i Noreg for flyktningar frå Ukraina finn du på: 

Norge.no er ein vegvisar til digitale offentlege tenester. For å få tilgang til digitale tenester treng du ein elektronisk ID frå Noreg. Dersom du er kunde i ein norsk bank, kan du bruke BankID for å logge på offentlege tenester. Ta kontakt med banken din for å bestille BankID.

Er du flyktning frå Ukraina, kan du få elektronisk ID knytt til din eigen smarttelefon. Den heiter «Buypass ID i mobil». Du må sjølv bestille og betale din elektroniske ID på nettsidene til leverandøren Buypass. 

For bestilling gå til informasjonssidene på ukrainsk eller russisk.

Fordeler med en elektronisk ID  

 • Du får tilgang til en rekke digitale offentlige tjenester i Norge. 
 • Det offentlige kan nå fram til deg med informasjon raskt og direkte. 
 • Du kan lagre og finne igjen mottatt informasjon på en sikker måte. 

Eksempler på offentlige tjenester på nett 

 • helsetjenester, f.eks. timebestillinger, journaler og resepter,
 • velferdstjenester, blant annet å søke om økonomisk støtte,
 • informasjon om å starte og gå på skole  
 • arbeidstjenester, f.eks. skattekort dersom man ønsker å jobbe i Norge,
 • digital postkasse for å kunne motta digitale brev og vedtak fra det offentlige.

Ofte stilte spørsmål

Hovudregelen er at offentlege verksemder i Noreg kommuniserer digitalt med borgarane. Det vil også gjelde flyktningar frå Ukraina med mellombels kollektiv beskyttelse.  

For å få tilgang til digitale tenester treng du ein elektronisk ID frå Noreg. Elektronisk ID for ukrainske flyktningar får du i form av ein app på din telefon. Er du flyktning frå Ukraina, kan du få elektronisk ID knytt til din eigen smarttelefon. Den heiter «Buypass ID i mobil». Du må sjølv bestille og betale din elektroniske ID på nettsidene til leverandøren Buypass. For bestilling gå til informasjonssidene på ukrainsk eller russisk.

Elektronisk ID for ukrainske flyktningar får du i form av ein app på din telefon. Den heiter "Buypass ID i mobil". Du må sjølv bestille og betale din elektroniske ID på nettsidene til Buypass. For bestilling gå til informasjonssidene på ukrainsk eller russisk.

For å kunne bestille og aktivere Buypass ID i mobil må du oppfylle desse krava: 

 • Du må ha ein smarttelefon
 • Du må vere 13 år eller eldre
 • Du må kunne vise gyldig pass
 • Du må ha eit gyldig norsk ID-nummer som er registert i Folkeregisteret. ID-nummeret er oppført på asylsøkarbeviset (asylum seeker card) du fekk av Politiet ved registering i Noreg
 • Du må ha ei norsk postadresse der du kan motta aktiveringskoden for Buypass ID (du må vise passet ditt når du hentar koden på postkontoret)

 

Godkjende identitetsdokument

Pass:

https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/A/O/docs-per-type.html

Reisedokument:

https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/T/O/docs-per-type.html

Identitetskort:

https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/B/O/docs-per-type.html

Med ein elektronisk ID får du tilgang til alle offentlege tenester i Noreg. Dette inkluderer

Hovudregelen er at offentlege digitale tenester i Noreg er tilgjengeleg på norsk og engelsk språk. Tenestene er tilgjengelege via den enkelte verksemd si nettside. Treng du hjelp til å finne fram til rett teeneste kan du gå til www.noreg.no/en. Du kan også ringe til ID-porten brukarstøtte på nummer +47 800 30 300.

Dersom du treng hjelp med å finne frem til rett teneste kan du gå til www.noreg.no. Der kan du søke eller velge frå menyen. Du kan også ringe til ID-porten brukarstøtte på nummer +47 800 30 300.

Offentlege tenester er tilgjengeleg via den enkelte verksemda si nettside. Du loggar deg inn på same måte på alle disse tenestene, og du treng berre ein elektronisk ID. Fordi dei aller fleste offentlege tenestene er digitale, er det viktig at også du kan bruke desse.  

Dersom du treng hjelp til å finne fram til rett teneste, kan du gå til www.noreg.no. Der kan du søke eller velge frå menyen. Du kan også ringe til ID-porten brukarstøtte på nummer +47 800 30 300.   

 • Når du har funne fram til rett teneste og velger «Logg inn», vil du komme til eit skjermbilde med fleire valg.
 • Du skal velge «Buypass ID», og deretter «Buypass ID on mobile».
 • Du må deretter skrive inn ditt norske ID-nummer, som er oppført på asylsøkerbeviset du fekk av Politiet ved registrering i Noreg.
 • Du loggar deretter inn ved å bruke appen du lasta ned på telefonen din, og får tilgang til tenesta.

Når du får elektronisk ID, kan du registrere ei digital postkasse slik at du kan ta imot vedtak og brev frå det offentlige rett til din pc eller telefon. Digital postkasse er ein enkel og sikker måte å motta og oppbevare brev som er adressert berre til deg.

 

Українська мова

Русский язык

Remote video URL
Ukrainske flyktningar om bruk av Buypass eID for tilgang til offentlege tenester i Noreg.
Remote video URL
Flyktningtenesta i Øystre Slidre kommune om erfaringane med Buypass eID til flyktningar frå Ukraina.