Flytte

Hovudregelen er at du må melde frå om flytting til folkeregisteret (skatteetaten) innan 8 dagar etter at du har flytta.

Det er ulike reglar for melding om flytting om du flytter innanlands, innan Norden eller til land utanfor Norden.

Flytting innan Noreg

Du må sende flyttemelding til skatteetaten innan 8 dagar etter at du har flytta. Er du student, kan du som hovudregel velje om du vil vere registrert på studiestaden eller på heimstaden. Er du pendlar, gjeld spesielle reglar.

Flytting til eit nordisk land

Du treng berre melde flytting i det landet du flytter til (Sverige, Island,  Finland, eller Danmark - inkludert Færøyene og Grønland). Du finn informasjon om å flytte til eit nordisk land på Norden.org.

Flytting til eit land utanfor Norden

Du må melde frå til skatteetaten i Noreg.

Flytting til Noreg

Skal du flytte til Noreg og planlegg å bu her i meir enn 6 månadar, må du melde flytting til skatteetaten i Noreg seinast 8 dager etter at du har komme til landet.

Dersom du skal vere i Noreg i mindre enn 6 månader, til dømes for å jobbe, skal du ikkje melde flytting hit. Du må likevel møte opp på skattekontoret for å få eit mellombels identifikasjonsnummer (D-nummer).

Tenester

 • Bytte fastlege - Min fastlege

  Helfo
  Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.
 • Melde flytting frå Noreg

  Skatteetaten
  Dersom du skal flytte frå Noreg til eit land utanfor Norden, må du melde frå til skattekontoret her heime. Skal du flytte til eit nordisk land, skal flyttinga berre meldast i det landet du flytter til.  
 • Melde flytting innenlands

  Skatteetaten
  Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedeteller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.
 • Melde flytting til Norge

  Skatteetaten
  Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du sende melding om flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.
 • Melde varig adresseendring til Posten

  Posten Norge AS
  Har du fått ny adresse, kan du registre adressen hos Posten. Du sikrer med det at posten blir levert til den nye adressen din. Dersom du har flyttet, må du også sende melding om flytting til folkeregisteret (skatteetaten). Dersom du er student og bor hjemmefra, men ikke har meldt flytting, kan du likevel melde adresseendring til Posten. 
 • Ny adresse i utlandet

  Skatteetaten
  Dersom du under opphaldet i utlandet flyttar til ei ny adresse, kan du sende melding til skatteetaten om dette.

Sharethis