Vel digital postkasse

Kommunen og statlege etatar ynskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Digital postkasse er ei sikker digital løysing for å motta og oppbevare viktig post frå det offentlege. Det finst to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost.

Stat og kommune kan ikkje sende deg vedtaksbrev, skatteoppgjer eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ynskjer

  1. Finn fram din elektroniske ID (e-ID), til dømes din BankID
  2. Vel enten Digipost eller e-Boks
  3. Følg instruksane frå e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse

Du mottek så ein SMS frå Digitaliseringsdirektoratet som stadfestar ditt val av postkasse.

Les mer om Digipost og om e-Boks

Brukerstøtte for digital postkasse og ID-porten:
Opningstid: måndag – fredag kl. 09:00–15:00
Telefonnummer: (+47) 800 30 300

E-post: brukerstotte@digdir.no
Nettprat: Chat Snakk direkte med brukerstøtta (kun tilgjengeleg i opningstiden)

 

Brukerstøtte Digipost: 

Digipost: (https://www.digipost.no/hjelp/
e-post: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00

 

Brukerstøtte e-Boks: 

e-Boks: (http://www.e-boks.no/help.aspx)  
e-post: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04 

Image
Mann som ser på dataskjerm
Når du oppretter digital postkasse, bidrar du til at det offentlige sparer penger som kan brukes til å levere bedre tjenester til deg.