Om norge.no

Norge.no er en veiviser til digitale tjenester (selvbetjeningsløsninger) fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Norge.no gir deg også informasjon om hvordan du kan kommunisere på nett med det offentlige og velge digital postkasse.

Veiviser til offentlige tjenester på nett

Norge.no er en inngangsport som viser vei til offentlige tjenester på nett. De digitale tjenestene er delt inn i aktuelle livssituasjoner. Vi har definert åtte slike livssituasjoner så langt. De digitale tjenestene er tilgjengelige via søk og en temameny.


Statlige virksomheter og de fleste kommunene sender post digitalt til innbyggerne. Som innbygger har du mulighet til å motta post digitalt fra det offentlige i en digital postkasse. Om du ønsker å opprette en digital postkasse, kan du velge mellom Digipost eller e-Boks. For å opprette en slik postkasse, må du ha en elektronisk ID (elektronisk identifikasjon). Mer informasjon om dette finner du under menyen Digital borger.
 

Kommunikasjon på nett som hovedregel

Digital kommunikasjon er hovedregelen når stat og kommune skal kommunisere med innbyggerne. eForvaltningsforskriften som kom 7. februar 2014, legger til rette for dette. Digital kommunikasjon skal gi innbyggerne en enklere hverdag, bedre tjenester og raskere svar fra det offentlige.

 

Felles kontaktregister

Det er opprettet et felles kontaktregister over mobilnummer og e-postadresser. Det offentlige skal bruke registeret til å varsle innbyggerne når det kommer viktige brev eller dokument.


På norge.no kan du oppdatere kontaktinformasjonen din i registeret, finne informasjon om hvordan du kan kommunisere digitalt med det offentlige eller reservere deg mot digital kommunikasjon. Dersom du trenger veiledning på dette, kan du kontakte ID-porten brukerstøtte på telefon (+47) 800 30 300 eller e-post brukerstotte@digdir.no.

 

Digital postkasse

Du kan velge mellom to digitale postkasser, e-Boks eller Digipost. Når du oppretter en digital postkasse, kan den brukes til å motta digital post fra stat og kommune. Postkassene er likestilte, og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Du kan lagre posten så lenge du ønsker, og det er gratis å opprette og bruke postkassen.

 

Ansvar for veiledning

Det er den virksomheten som eier den aktuelle tjenesten, som har ansvar for å veilede brukeren og gi utdypende informasjon.


Dersom du har spørsmål om innlogging til offentlige tjenester eller til digital postkasse, kan du kontakte ID-porten brukerstøtte på telefon (+47) 800 30 300 eller e-post brukerstotte@digdir.no.
 

Sikkerhet

De fleste tjenestene på Norge.no bruker ID-porten for innlogging. Les om sikkerhet og personvern i ID-porten.
 

Språk

Norge.no er tilgjengelig på både nynorsk og bokmål, slik at brukerne blir møtt med begge målformene. Du kan velge målform i toppmenyen. Norge.no har også engelskspråklige sider, men ikke alle tjenestene en blir sendt videre til har engelsk omsetting.

 

Åpne data

Innhold fra den gamle versjonen av norge.no ligger ute som åpne data på Felles datakatalog, data.norge.no. Her kan en blant annet finne oversikt over alle statlige virksomheter og kommuner med hierarki, kontaktinformasjon og geografisk plassering. Merk at disse dataene ikke lenger blir oppdatert av Digitaliseringsdirektoratet.

 

Samarbeidsportal for virksomheter

Virksomhetene som har tjenester på norge.no finner driftsstatus og annen informasjon om norge.no på Samarbeidsportalen. Alle virksomheter som bruker ID-porten har tilgang her.