Ny i norge

Her finner du tjenester i tilknytning til asylsøknad, søknad om opphold i Norge, familieinnvandring, arbeidsinnvandring fra land i og utenfor EU/EØS, au-pair-ordningen med mer.

Utlendingsdirektoratet har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge. Du finner informasjon og skjema på Udi.no.

Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen til de som har fått avslag fra UDI.

Ny i Norge

Nettstedet Nyinorge.no gir deg praktiske opplysninger fra offentlige etater om familieinnvandring og arbeidsinnvandring, med tilgang til aktuelle tjenester.

Arbeide i Norge

Nettstedet Workinnorway.no har informasjon og tilgang til aktuelle tjenester for arbeidsinnvandrere og de som vil drive næringsvirksomhet i Norge.

Studere i Norge

Nettstedet Study in Norway inneholder nyttig informasjon til utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge. 

Turist i Norge

Visit Norway er et nettsted for dem som planlegger å reise i Norge. Du finner informasjon og lenker som hjelper deg å planlegge hvor du kan dra og hvordan du kan komme dit, hvor du kan bo og hva du kan oppleve.   

Finn tolk - nasjonalt tolkeregister

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
På tolkeportalen kan du finne tolk med kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men det er tilgjengelig for alle.

Workinnorway.no

NAV
Workinnorway.no er en nettveiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og trenger råd og informasjon om jobbsøking, arbeidsliv og flytting. Nettstedet har informasjon for arbeidssøkere fra Norden, EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Nettstedet har også en egen del for norske arbeidsgivere som skal rekruttere utenlandsk arbeidskraft til Norge, samt utenlandske firmaer som ønsker å selge tjenestene sine i Norge. Workinnorway.no er et samarbeid mellom Nav, skatteetaten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og politiet. 

Melding om flytting til Norge

Skatteetaten
Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.

Ny i Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. På Nyinorge.no er det samlet informasjon om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips som kan hjelpe deg.

Melding om ny mottakar av post

Posten Norge AS
Er du ny postmottakar i Noreg? For å få post må du fylle ut skjemaet 'Melding om ny postmottakar'. Monter postkassen og merk han med fullt namn.  

Helserettigheter for utlendinger i Norge

Norsk helsenett SF
Her finner du informasjon om hvilken rett du har til helsehjelp som arbeidstaker fra land innenfor eller utenfor EU/EØS eller Sveits, pensjonist eller turist i Norge. Du finner også hvilke helserettigheter du har som asylsøker eller flykting eller student eller au pair fra land utenfor EU/EØS eller Sveits.  

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Informasjonen er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. 

Hvordan bruke MinID-konto

Skatteetaten
Denne informasjonen er for deg som har opprettet en MinID-konto på skattekontoret, og registrert deg på mobil. Fordelene for deg som arbeidstaker er bl.a. at du kan bestille skattekort på nettet og at du får skattemeldingen elektronisk.  

Informasjon om krisen i Ukraina

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Velg om du vil finne informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, eller om du vil reise til Norge. Informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører er også tilgjengelig her.