Ny i Norge

Her finner du tjenester i tilknytning til asylsøknad, søknad om opphold i Norge, familieinnvandring, arbeidsinnvandring fra land i og utenfor EU/EØS, au-pair-ordningen med mer.

Utlendingsdirektoratet har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge. Du finner informasjon og skjema på Udi.no.

Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen til de som har fått avslag fra UDI.

Ny i Norge

Nettstedet Nyinorge.no gir deg praktiske opplysninger fra offentlige etater om familieinnvandring og arbeidsinnvandring, med tilgang til aktuelle tjenester.

Arbeide i Norge

Nettstedet Workinnorway.no har informasjon og tilgang til aktuelle tjenester for arbeidsinnvandrere og de som vil drive næringsvirksomhet i Norge.

Studere i Norge

Nettstedet Study in Norway inneholder nyttig informasjon til utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge. 

Turist i Norge

Visit Norway er et nettsted for dem som planlegger å reise i Norge. Du finner informasjon og lenker som hjelper deg å planlegge hvor du kan dra og hvordan du kan komme dit, hvor du kan bo og hva du kan oppleve.   

Tjenester

 • Søknad om visum, oppholdstillatelse, familieinnvandring m.m.

  Utlendingsdirektoratet (UDI)
  Her kan du registrere din søknad om visum, oppholdstillatelse for arbeid og utdanning, familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og reisedokumenter.
 • Finn tolk - nasjonalt tolkeregister

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  På tolkeportalen kan du finne tolk med kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men det er tilgjengelig for alle.
 • Workinnorway.no

  NAV
  Workinnorway.no er en nettveiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og trenger råd og informasjon om jobbsøking, arbeidsliv og flytting. Nettstedet har informasjon for arbeidssøkere fra Norden, EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Nettstedet har også en egen del for norske arbeidsgivere som skal rekruttere utenlandsk arbeidskraft til Norge, samt utenlandske firmaer som ønsker å selge tjenestene sine i Norge. Workinnorway.no er et samarbeid mellom Nav, skatteetaten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og politiet. 
 • Melding om flytting til Norge

  Skatteetaten
  Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.
 • Ny i Norge

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. På Nyinorge.no er det samlet informasjon om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips som kan hjelpe deg.
 • Melding om ny mottakar av post

  Posten Norge AS
  Er du ny postmottakar i Noreg? For å få post må du fylle ut skjemaet 'Melding om ny postmottakar'. Monter postkassen og merk han med fullt namn.  
 • Helserettigheter for utlendinger i Norge

  Norsk helsenett SF
  Her finner du informasjon om hvilken rett du har til helsehjelp som arbeidstaker fra land innenfor eller utenfor EU/EØS eller Sveits, pensjonist eller turist i Norge. Du finner også hvilke helserettigheter du har som asylsøker eller flykting eller student eller au pair fra land utenfor EU/EØS eller Sveits.  
 • Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

  Skatteetaten

  Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Informasjonen er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. 

 • Hvordan bruke MinID-konto

  Skatteetaten

  Denne informasjonen er for deg som har opprettet en MinID-konto på skattekontoret, og registrert deg på mobil. Fordelene for deg som arbeidstaker er bl.a. at du kan bestille skattekort på nettet og at du får skattemeldingen elektronisk.  

 • Informasjon om krisen i Ukraina

  Utlendingsdirektoratet (UDI)

  Velg om du vil finne informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, eller om du vil reise til Norge. Informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører er også tilgjengelig her.

Sharethis