Ny i Norge

Her finner du tjenester i tilknytning til asylsøknad, søknad om opphold i Norge, familieinnvandring, arbeidsinnvandring fra land i og utenfor EU/EØS, au-pair-ordningen med mer.

Ny i Norge fra Ukraina

Finn informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Informasjonen er tilpasset deg som er voksen og som har søkt eller skal søke beskyttelse som følge av krigen i Ukraina. Gå til nettsiden Ny i Norge.

Arbeide i Norge

Nettstedet Workinnorway.no har informasjon og tilgang til aktuelle tjenester for arbeidsinnvandrere og de som vil drive næringsvirksomhet i Norge.

Studere i Norge

Nettstedet Study in Norway inneholder nyttig informasjon til utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge. 

Turist i Norge

Visit Norway er et nettsted for dem som planlegger å reise i Norge. Du finner informasjon og lenker som hjelper deg å planlegge hvor du kan dra og hvordan du kan komme dit, hvor du kan bo og hva du kan oppleve.   

Ny i Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. På nettsiden til Integrering- og mangfoldsdirektoratet er det samlet informasjon om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips som kan hjelpe deg.

Informasjon om krisen i Ukraina

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Velg om du vil finne informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, eller om du vil reise til Norge. Informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører er også tilgjengelig her.

Finn tolk - nasjonalt tolkeregister

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

På tolkeportalen kan du finne tolk med kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men det er tilgjengelig for alle.

Workinnorway.no

NAV

Workinnorway.no er en nettveiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge og trenger råd og informasjon om jobbsøking, jobbliv og flytting. Nettstedet har informasjon for jobbsøkere fra Norden, EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Nettstedet har også en egen del for norske arbeidsgivere som skal rekruttere utenlandsk arbeidskraft til Norge, samt utenlandske firma som ønsker å selge tjenestene sine i Norge. Workinnorway.no er et samarbeid mellom Nav, skatteetaten, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet og politiet. 

Melding om flytting til Norge

Skatteetaten

Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.

Melding om ny mottaker av post

Posten Norge AS

Er du ny postmottaker i Norge? For å få post må du fylle ut skjemaet 'Melding om ny postmottaker'. Monter postkassen og merk den med fullt navn.  

Helserettigheter for utlendinger i Norge

Norsk helsenett SF

Her finner du informasjon om hvilken rett du har til helsehjelp som arbeidstaker fra land innenfor eller utenfor EU/EØS eller Sveits, pensjonist eller turist i Norge. Du finner også hvilke helserettigheter du har som asylsøker, flykting, student eller au pair fra land utenfor EU/EØS eller Sveits.  

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Informasjonen er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. 

Hvordan bruke MinID-konto

Skatteetaten

Denne informasjonen er for deg som har opprettet en MinID-konto på skattekontoret, og registrert deg på mobil. Fordelene for deg som arbeidstaker er bl.a. at du kan bestille skattekort på nettet og at du får skattemeldingen elektronisk.