Studere

For å studere ved et universitet eller en høyskole må du ha generell studiekompetanse. I tillegg har noen studium spesielle opptakskrav. Det finnes også andre veier til opptak.

Søke studieplass

For å søke studieplass må du først registrere en nettsøknad hos Samordna opptak innen fristen. Du må sjekke om vitnemålet ditt ligger elektronisk i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og eventuelt laste opp dokumentasjon, som for eksempel kompetansebevis og dokumentasjon på høyere utdanning. 

Elektronisk vitnemål

Har du fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du trolig elektronisk vitnemål. Du må selv sjekke om det elektroniske vitnemålet ditt ligger i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Lån og stipend

Du kan få støtte til utdanningen din hos Lånekassen. Utdanningen må være offentlig godkjent i Norge for at du kan få slik støtte.

Realkompetanse

Dersom du ikke har studiekompetanse, kan du komme inn på høyere utdanning på bakgrunn av realkompetansen din, det vil si kunnskap du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid og annet. 

Opptak etter hovudopptaket

Når hovedopptaket er ferdig, er det hvert år noen ledige studieplasser på de ulike universitetene og høyskolene. Alle kan søke på de ledige studieplassene, men du kan bare søke på studium der det fremdeles er ledige plasser. Du finner informasjon og søknadsfristar for dette opptaket for dette opptaket på nettsidene til Samordna opptak. 

Melde flytting innenlands

Skatteetaten

Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.

Studiebarometeret (Studentundersøkelsen)

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. På Studiebarometeret.no kan du enkelt finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer, sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer og se utvikling over tid for et studieprogram. Data i Studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, som sendes ut til ca. 60 000 studenter hver høst.

Elektronisk vitnemål fra videregående skole

Samordna opptak

Elektronisk vitnemål er en elektronisk kopi av vitnemålet ditt sendt direkte fra norsk videregående skole til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Har du fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du trolig elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Vitnemålsportalen

Kunnskapsdepartementet

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Nebetalingskalkulator for studielån

Lånekassen

Kalkulatoren viser hvor mye du skal betale hver måned og hvor lenge du skal betale på lånet ditt. Du får en veiledende nedbetalingsplan med terminbeløp, renter og avdrag.

Study in Norway

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Nettstedet gir utenlandske studenter informasjon om studium i Norge - om studiefinansiering, hva de kan studere og hvor i Norge de kan studere. 

Interessetester for jobb og studier

Utdanningsdirektoratet

Hva er du interessert i? Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av interessetester, blant annet på utdanning.no. Her finner du blant annet Studievelgeren og Jobbkompasset, og du kan teste deg selv og lære mer om realfaglige og teknologiske yrker på velgriktig.no. Interessetesten på vilbli.no er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe for deg.

Nordisk termbase

Språkrådet

Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

Søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpenger

NAV

Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette. Les mer om dagpenger og utdanning på Nav.no. 

Søk opptak til utdanning i Norge - Samordna opptak

Samordna opptak

På nettsidene til Samordna opptak kan du søke opptak til 27 høgskolar og universitet og 27 fagskolar i Norge, med en søknad. Du kan også finne svar på om du har generell studiekompetanse og hvor mange poeng du har. Søknadsfristen er 15. april. 

Your Europe - Ditt Europa

Europakommisjonen

Your Europe er en EU-portal som skal hjelpe deg som vil flytte, bo, studere, arbeide, handle eller bare reise til andre europeiske land. Her finner du informasjon om grunnleggende rettigheter i samsvar med EU-retten og hvordan disse rettighetene er gjennomført i de enkelte landene. Du kan også ta gratis kontakt med EUs hjelpetjeneste og få personlig og detaljert hjelp og rådgiving. 

Støttekalkulator - Lånekassen

Lånekassen

På nettsidene til Lånekassen kan du regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån. Resultatet kan bli anerledes dersom det er spesielle forhold inne i bildet.

Melding om ny eller endret postadresse

Skatteetaten

Du kan legge til eller endre postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes dit istedenfor til den folkeregistrerte adressen din. For å legge til eller endre postadressen, sender du oss en melding via vårt kontaktskjema. Har du ikke mulighet å logge deg inn, kan du levere skjemaet på papir.

Jobbe mens du studerer i eit EU-land

Europakommisjonen

Dersom du vil flytte til et annet EU-land for å studere, må du kunne forsørge deg selv. Du har samme rett til å jobbe under studiet som innbyggerne i det nye landet. 

Utdanning i utlandet

Lånekassen

Her finner du krav og vilkår for å få støtte, hvor mye du kan få i støtte og oversikt over utdanninger i utlandet som du kan få støtte til fra Lånekassen.

Søke opptak til universitet i eit EU-land?

Europakommisjonen

Tenker du på å søke opptak til et universitet i et EU-land? Husk at du har rett til å studere under de samme vilkårene som innbyggerne i vertslandet ditt. Les mer på portalen Ditt Europa.  

Kontrakter for husleie, kjøp av bruktbil med mer

Forbrukerrådet

Det er ofte lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og det gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Her finner du kontrakt for husleie, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bruktbil, brukt bobil, campingvogn, motorsykkel, fritidsbåt, samt kjøp av husdyr og ting.  

Søk godkjenning av utdanning fra utlandet

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Her kan du søke godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, utenlandsk fagskoleutdanning, utenlandsk fagopplæring og yrkesopplæring, og som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage.

Karakterkalkulator

Utdanningsdirektoratet

Bruk Karakterkalkulatoren til å regne ut poengene dine. Med studievelger kan du se hvilke studier du kan komme inn på med dine poeng. Den viser deg også hvilke fag du må ha på videregående, for å komme inn på ulike studier.

Jobbkompasset - Finn yrke som passer for deg

Utdanningsdirektoratet

Oversikt over 500 yrker du kan utdanne deg til. Du kan bla etter interesse og type jobb. Jobbkompasset er til hjelp for elever, lærere og skolerådgivere og andre som trenger oversikt over hvilke yrkes- og utdanningsmuligheter som finnes. 

Søk ledige studieplasser fra 20. juli

Samordna opptak

Etter hovedopptaket er det hvert år noen ledige studieplasser på de ulike universiteta og høgskolene. 19. juli blir de ledige studieplassane offentliggjort. Alle kan søke på de ledige studieplassene fra og med 20. juli. Det er bare mulig å søke på studium der det fremdeles er ledige plasser.

Kalkulator for forbruksutgifter - SIFOs referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.

Søk lån og stipend i Lånekassen

Lånekassen

På Dine sider hos Lånekassen kan du søke om stipend og lån for vidaregående utdanning og høyere utdanning. Søknads- og meldingsfristen for utdanningsstøtte er 15. mars for vårsemesteret og 15. november for høstsemesteret.  Dine sider gir deg også informasjon om kundeforholdet ditt, lenke til foreldresignering og søknader og brev fra Lånekassen.

Studievelger

Kunnskapsdepartementet

Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke studier du kan søke på gjennom Samordna opptak og hva som kreves for å komme inn på de forskjellige studiene. Enkelte studium har lokalt opptak og vil derfor ikke finnes i denne listen. Studievelgeren er tilknyttet Karakterkalkulatoren hvor du kan beregne skolepoeng og konkurransepoeng og se hvilke studier du kan komme inn på.

utdanning.no - finn utdanning, yrker og læreplasser

Utdanningsdirektoratet

På denne siden kan du hake av for interessene dine og se hvilke utdanninger og yrker som kan passe for deg. Du får oversikt over utdanninger både på videregående skole, fagskole og universitet og høgskoler, og du finner godkjente lærebedrifter i hvert fylke. Siden viser også hvordan arbeidsmarkedet er ved at du får informasjon om faktisk sysselsetting på yrke ned på fylkes- og kommunenivå. Siden oppdateres gjennom bruk av AA-registeret og Brønnøysundregisteret.

Karriereveiledning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Do you want to talk to someone regarding education or work? On Karriereveiledning you can chat with, or call a career supervisor. You can talk about everything related to education and work, also if you have trouble to chose a direction you want to study or what you want to work with. You will also get access to several self help tool about work and education.