Spørsmål og svar

Her finner du vanlige spørsmål om hvordan du skaffer deg en digital postkasse, hvordan du logger inn og leser posten din, og hvordan posten blir lagret i den digitale postkassen din.

Skaff deg en digital postkasse

Det offentlige har inngått avtale med to leverandørar av postkasser, Digipost og e-Boks. Du velger selv den postkassen du liker best.

1. Gå til nettsiden www.norge.no.
2. Klikk på Velg digital postkasse.
3. Les informasjonen og velg e-Boks eller Digipost.
4. For å opprette en digital postkasse fra e-Boks eller Digipost må du identifisere deg elektronisk med BankID Buypass ID eller Commfides.
5.For å lese post fra det offentlige må du logge inn via ID-porten.

Du oppretter postkasse hos Digipost eller e-Boks. Får du problem med å opprette den postkassen du ønsker, kan du kontakte brukerstøtten til den postkassen du har valgt.
 
Kontakt brukerstøtte for å få hjelp:                                                                                                                
•    Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00

•    e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04
 

 


 

 

En digital postkasse er en sikker løsning for å få og oppbevare viktig post digitalt. Det kan for eksempel være brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.

Du må ha en elektronisk ID og bruke ID-porten for å lese post fra det offentlige i den digitale postkassen.

Det offentlige har inngått avtale med to leverandører av postkasser, Digipost og e-Boks. Du får valget mellom to postkasser fordi det vil gi deg som innbygger den beste løsningen. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Begge postkassene kan ta imot post fra det offentlige digitalt. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker eller forsikringsselskap, skal du kunne velge den postkassen du liker best eller syns har den beste løsningen. 

Du kan likevel bare ha en postkasse for post fra det offentlige.

For å opprette postkasse, gå til siden Velg digital postkasse her på Norge.no.

 

For å opprette en digital postkasse må du ha

 • norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • elektronisk ID fra BankID, Buypass eller Commfides 

Les mer om elektronisk ID

Nei, alle må ha sin egen digitale postkasse. Men du kan gi andre tilgang til postkassen din. Den du gir tilgang, må ha postkasse hos samme postkasseleverandør som du har.

Kontakt brukerstøtte for å få hjelp:    

 • Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00
 • e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04 

Nei, digital postkasse er gratis å opprette og bruke for innbyggerne.

Laster du selv opp mange dokumenter eller bilder, må du betale for å få lagringsplass utover 1GB.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til tjenester på nett fra det offentlige. For å åpne og lese post fra det offentlige i den digitale postkassen din må du bruke ID-porten.

I ID-porten kan du logge inn med MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides for å identifisere deg.

Les meir om ID-porten

Det er Posten Norge AS som har utviklet og står bak Digipost. e-Boks A/S er et selvstendig dansk selskap eid av Nets og Post Danmark. e-Boks A/S eier det norske datterselskapet e-Boks AS. 

Når offentlige virksomheter sender ut e-post med oppfordring om å opprette digital postkasse, brukar de informasjonen som ligger i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.

Om du har har registrert e-postadressen din på en annen person, er det du som får e-posten med oppfordringen.  

Logg inn for å lese posten din

Når du har skaffet deg postkasse hos Digipost, åpner du posten din ved å logge inn via hjeimmesiden deres.

For å lese post fra det offentlige må du velge å logge inn via ID-porten.

1. Gå til www.digipost.no og klikk på "Logg inn"
2. Klikk deretter på det røde feltet "Logg inn via ID-porten"
3. Velg en av innloggingsmetodene

Du vil få varsel på e-post eller SMS når det offentlige har sendt deg post i den digitale postkassen din.

Om du har opprettet postkasse hos både Digipost og e-Boks, må du velge hvilken postkasse du ønsker at det offentlige skal sende post til.

Du kan når som helst se hvilken postkasse du har valgt ved å logge inn på Dine kontaktopplysninger.

Når du har skaffet deg postkasse hos e-Boks, åpner du posten din ved å logge inn via hjemmesidene deres.

 For å lese post fra det offentlige må du velge å logge inn via ID-porten.

1. Gå til www.e-boks.no og klikk på "Logg inn via ID-porten".
2. Velg en av innloggingsmetodene.

Du får varsel på e-post eller SMS når det offentlige har sendt deg post i den digitale postkassen din.

Om du har opprettet postkasse hos både e-Boks og Digipost, må du velge hvilken postkasse du ønsker at det offentlige skal sende post til.

Du kan når som helst se hvilken postkasse du har valgt ved å logge inn på Dine kontaktopplysninger.

 

Nei, en digital postkasse er sikrere enn e-post fordi både avsendar og mottaker må bekrefta identiteten sin.

Post som det offentlige sender til deg i den digitale postkassen din, blir sendt kryptert. For å åpne og lese posten i den digitale postkassen må du legitimere deg gjennom ID-porten.

Det er bare du, og de du har gitt tillatelse til, som kan lese posten din fra det offentlige.

Ja, selv om den digitale postkassen er privat, kan du gi andre tilgang til å lese posten din.

Den du gir tilgang, må ha digital postkasse hos den samme postkasseleverandøren som du har.

Du kan trekke tilbake tilgangen når du måtte ønske, slik at bare du har tilgang igjen. Se informasjon hos e-Boks og Digipost om hvordan du går frem for å gi andre tilgang til din digitale postkasse.

Kontakt brukerstøtte dersom du trenger hjelp:

 • Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00

 • e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04

Ja, du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med innholdet i post som det offentlige har sendt til deg.

Svar- og klagefrister gjelder fra den dagen du blir varslet og kan åpne posten din.

Kontakt brukarstøtte for å få hjelp:

– Digipost: e-post, kundeservice@digipost.no  eller tlf. 22 03 00 00
– e-Boks: kontaktskjema  eller tlf. 22 89 85 04                                                                                                        

Du må logge inn via ID-porten for å identifisere at du er den du er.

ID-porten har to sikkerhetsnivå. Avsenderen avgjør hvilket sikkerhetsnivå du må bruke for å åpne post de har sendt.

Kontakt ID-porten brukerstøtte på nummer (+47) 800 30 300 om du har spørsmål om dette.

Få post fra det offentlige digitalt

Etter at du har opprettet digital postkasse, vil du motta post fra offentlige etater og virksomheter som bruker denne tjenesten. Forutsetningen er at du ikke har reservert deg mot digital kommunikasjon fra det offentlige.

Det offentlige varsler deg på den e-postadressen eller mobilnummeret du selv har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Du kan sjekke dine opplysninger i Kontakt- og reservasjonsregisteret ved å logge inn på Dine kontaktopplysninger.

Har du spørsmål, kan du kontakte ID-porten brukerstøtte på nummer (+47) 800 30 300.

Ja, du kan når som helst bytte mellom postkassene til e-Boks og Digipost. Dette gjør du ved å logge inn på Dine kontaktopplysningar.

Når du har logget inn på Dine kontaktopplysninger, kan du se hvilken postkasse du har valgt. Klikk på blyantikonet for å endre digital postkasse. Om du ikke har valgt digital postkasse tidligere, kan du gjøre det fra denne siden.

Det er enkelt for deg å flytte posten du har mottatt fra det offentlige fra den gamle til den nye postkassen din.

Kontakt brukarstøtte dersom du treng hjelp:                                                                                      

Ja, ønsker du å gå tilbake til å få post fra det offentlige på papir, må du reservere deg mot å få post digitalt. Du kan gå til norge.no og reservere deg, eller ringe ID-porten brukerstøtte på nummer (+47) 800 30 300.

Om du også velger å avslutte den digitale postkassen din, kan du lagre dokumentene på din egen datamaskin.

Når du får digital post fra det offentlige, blir du varslet på SMS eller e-post. Post som er levert til den digitale postkassen din, blir liggende i postkassen. 

Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med innholdet i posten som er sendt til deg, på samme måte som når du får post på papir.

Svar- og klagefrister gjelder fra den dagen du blir varslet og kan åpne posten din, på samme måte som for post på papir.
 

For å sikre at uvedkommende ikke kan lese posten din blir den sendt kryptert til den digitale postkassen din. En kryptert sending kan sammenlignes med at du setter på ein hengelås. Det er bare den som har nøkkelen, som kan låse opp og lese innholdet.

Når du får post digitalt fra offentlige avsendere, må du logge inn via ID-porten for å lese posten din.

Les mer om sikkerheit i ID-porten.

Ja, men til post fra det offentlige må du velge en av postkassene.

Du kan se hvilken postkasse du til enhver tid har ved å logge deg inn på Dine kontaktopplysninger

Kontakt ID-porten brukerstøtte på nummer (+47) 800 30 300 om du har spørsmål om dette.
 

Hvem sender post digitalt?

Over 800 statlige virksomheter og kommuner sender nå post digitalt til innbyggerene.

 

Du får ikke reklame i den digitale postkassen din. Men bedrifter som du har et kundeforhold til, som for eksempel banken eller forsikringsselskapet ditt, kan sende deg meldinger om ulike tilbud om du har akseptert dette.

Ja, du kan få post fra andre enn offentlige virksomheter, slik som banker, forsikringsselskap, kraftselskap m.m. Du finner informasjon om dette på nettsidene til de to postkassene.

Nei, men det kan ligge en link i dokumentet du har fått, som gir deg mulighet til å svare.

Lagre post i den digitale postkassen

Ja, digital post fra det offentlige kan du skrive ut på papir eller lagre på din egen datamaskin.

Dokumentene du har fått digitalt, blir liggende i den digitale postkassen din som et arkiv så lenge du selv ønsker.
 

Kontakt brukarstøtte for å få hjelp:                                                                                                                 

 • Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00
 • e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04               

Ja, du kan lagre posten på din egen datamaskin, men den blir også liggende i den digitale postkassen din.

Du kan også laste opp egne dokument og bruke den digitale postkassen som et sikkert arkiv.

Kontakt brukarstøtte for hjelp:                                                                                                                         

 • Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00
 • e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04

Nei, du kan alltid ta imot post fra det offentlige. Posten blir lagret så lenge du selv ønsker det.

Den delen av postkassen der du selv kan laste opp egne dokument, har en avgrensning på 1GB. Men du kan selv kjøpe mer plass om du ønsker det.

Nei, det er bare du selv som kan slette post fra det offentlige i den digitale postkassen din.

Om du har slettet post og angrer på det, kan du se om postkassen din har en mappe med 'Slettet post'. Du kan åpne denne mappen for å hente posten frem igjen.

Kontakt brukerstøtten til postkassen din om du trenger hjelp.  Du kan også spørre avsenderen om de kan sende deg posten på nytt.
 

Kontakt brukerstøtte for å få hjelp:                                                                                                                 

 • Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00
 • e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04

Posten blir lagret så lenge du har den digitale postkassen.

Om du ønsker å bytte postkasse, er det enkelt for deg å flytte posten du har fått fra det offentlige over til den nye postkassen din.

Kontakt brukerstøtte for å få hjelp:                                                                                                                         

 • Digipost: kundeservice@digipost.no eller tlf. 22 03 00 00
 • e-Boks: kontaktskjema eller tlf. 22 89 85 04

e-Boks: Ved dødsfall har e-Boks rett til å slette brukeren sin e-Boks etter 15 månader. Pårørende med fullmakt til å forvalte boet må kontakte e-Boks for å få tilgang til postkassen til den avdøde.

Digipost: Ved dødsfall blir Digipost-kontoen til brukeren slettet innen 12 månader ved fremlegging av dødsattest. Pårørende må kontakte Digipost for å få tilgang til Digipost-kontoen til den avdøde. 

Image
To ungdommer ser på mobilen