Oppdater kontaktinformasjon

Når du har registrert deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få viktige brev og påminninger fra stat og kommune digitalt.

Oppdater kontaktinformasjonen din

Sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Stat og kommune bruker kontaktinformasjonen som du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret når de skal varsle deg elektronisk om vedtak og annen viktig informasjon. Det er viktig at du har lagt inn riktig mobilnummer og/eller e-postadresse. 

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon?

Stat og kommune kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du vil kunne få varsel på det mobilnummeret eller på den e-postadressen du har lagt inn i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert. 

Er kontaktinformasjonen din registrert på flere personer?

Har du registrert mobilnummeret ditt eller e-postadressen din på flere personer, er det viktig at du varsler de det gjelder om innholdet i meldingen. 

Dette kan for eksempel være familiemedlemmer, eller noen du er verge for.

Du får melding om viktige brev fra stat og kommune

Når stat eller kommune sender et vedtak eller et brev med viktig innhold til deg, blir du varslet på det mobilnummeret eller den e-postadressen som du har lagt inn i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette er en plikt det offentlige har, slik at du alltid får vite at du har fått et viktig brev digitalt. 

Det er bare stat og kommune som kan hente informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Du kan få påminning om avtale og varsel

Når du har registrert mobilnummeret ditt og/eller e-postadressen din i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få påminninger og informasjon fra stat og kommune digitalt. Det kan for eksempel være påminning på SMS eller e-post om avtaler eller varsel om stenging av vann.

Oppdater på et sted

Når du er oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret, trenger du ikke gi kontaktinformasjonen din til alle de offentlige virksomheten du er i kontakt med. Stat og kommune henter kontaktinformasjonen din fra Kontakt- og reservasjonsregisteret og kan sende deg meldinger og dokument digitalt.

Det er du selv som oppdaterer kontaktinformasjonen, og du trenger bare gjøre det et sted. Du kan velge å registrere enten e-post eller mobilnummer, eller begge deler.

Hva inneholder kontaktregisteret?

Kontakt- og reservasjonsregisteret kan inneholde

  • mobilnummeret og e-postadressen din
  • opplysninger om hvilken digital postkasse du har valgt
  • språkvalg for digital kommunikasjon
  • informasjon om eventuell reservasjon mot digital kommunikasjon

Det er du selv som registrerer og oppdaterer kontaktinformasjonen, og du oppdaterer den bare på et sted. 

I personvernerklæringa for Kontakt- og reservasjonsregisteret kan du lese om hvordan Digitaliseringsdirektoratet samler inn og bruker informasjonen i registeret.  

Du kan velge målform eller språk

Kontakt- og reservasjonsregisteret inneholder opplysninger om hvilken målform eller språk du ønsker å få dokument og meldinger fra stat og kommune på.

Digitaliseringsdirektoratet har hentet inn språkvalg fra Skatteetaten, og flyttet språkvalget til Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du tidligere har krysset av for målform eller språk i skattemeldingen, er det den informasjonen som nå er registrert.

Det er opp til den offentlige virksomheten som sender deg meldinger eller dokument, å bruke informasjonen om språkvalg. 

Dersom du ikke har valgt språk, kan stat og kommune selv velge hvilken målform eller språk de vil bruke i kommunikasjonen med deg.

Hvordan registrere seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom du har logget inn på en offentlig tjeneste med for eksempel MinID, har du samtidig registrert kontaktinformasjonen din i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Dersom du aldri har logget deg inn på en offentlig tjeneste på nett, er du ikke registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret. For å registrere deg bruker du en elektronisk ID og registrerer deg som ny bruker i ID-porten.

Lovhjemmel for registreringen

Hjemmel for registrering av opplysingene i Kontakt- og reservasjonsregisteret finner du i eForvaltningsforskrifta § 29 og 31.

Det er Digitaliseringsdirektoratet som er behandlingsansvarlig for kontaktopplysingene i Kontakt- og reservasjonsregisteret.  

Skaff deg en digital postkasse

Reserver deg mot digital kommunikasjon

Slette kontaktinformasjon

Image
Kvinne som ser på bærbar datamaskin
Er det lenge siden du har oppdatert mobilnummeret ditt og e-postadressen din i kontakt- og reservasjonsregisteret? Det er like viktig å ha rett kontaktinformasjon i kontaktregisteret som det er å ha rett bostedsadresse i Folkeregisteret.