Dødsfall og arv

Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest. Arvingene må ta stilling til hvordan arven skal deles.

Som nærmeste pårørende må du sørge for at dødsattesten blir sendt til både tingretten og lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Det er vanlig at begravelsesbyrået hjelper til med dette.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen. Du finner mer informasjon om gravferd og seremonier på Regjeringen.no.

Arv og skifte

Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo. Arveoppgjør er en ofte brukt betegnelse på skifte av et dødsbo. Eiendeler og formue som avdøde har etterlatt seg, kan fordeles (skiftes) på flere måter. 

Privat skifte

Det vanligste er privat skifte, det vil si at arvingene blir enige seg imellom om hvordan eiendelene og formuen skal fordeles. Ved et privat skifte påtar én eller flere av arvingene seg gjeldsansvaret etter avdøde. Det betyr at arvingen(e) står ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg.

Det er derfor viktig å fastslå hvem som er avdødes faktiske arvinger, og om det finnes et testament. Tingretten vil gi arvingene en skifteattest, som gir dem råderett over eiendelene til den avdøde.

Offentlig skifte

Dersom arvingene ikke ønsker å ta ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan de be tingretten gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da som regel oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne.

Uskiftet bo

Dersom den som dør hadde felles barn med gjenlevende ektefelle eller samboer, har den gjenlevende rett til å slippe å skifte felleseiet med barna de hadde sammen. Dette kalles uskifte eller uskiftet bo. Fellesbarna venter da med å få sin arv til den gjenlevende mor eller far er død. 

Arveavgift er fjernet

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du ikke skal sende inn arvemelding eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

Veiledning

Det er tingretten som tar seg av skifte av dødsbo. I Oslo er det Oslo byfogdembete som har denne oppgaven. Kontakt disse for å få veiledning.

Du finner skjema og mer informasjon om dødsfall og arv på Domstol.no.
Du finner skjema og informasjon om ytelser ved dødsfall på Nav.no.

Tjenester

 • Arv og skifte - skjema

  Justis- og beredskapsdepartementet
  Her finner du blant annet skjema for erklæring for privat skifte av dødsbo, fullmakt ved privat skifte av dødsbo og melding om uskiftet bo.
 • Gravferd - skjema

  Kulturdepartementet
  Her finn du skjema for krav om gravlegging og/eller kremasjon og søknad om godkjenning av gravminne.
 • Hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte

  Statens kartverk
  Når en person dør, bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Sharethis