Flytte

Hovudregelen er at du må melde frå om flytting til folkeregisteret (skatteetaten) innan 8 dagar etter at du har flytta.

Det er ulike reglar for melding om flytting om du flytter innanlands, innan Norden eller til land utanfor Norden.

Flytting innan Noreg

Du må sende flyttemelding til folkeregisteret (skatteetaten) innan 8 dagar etter at du har flytta. Du kan også melde adresseendring til folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no.

Er du student, kan du som hovudregel velje om du vil vere registrert på studiestaden eller på heimstaden. Er du pendlar, gjeld spesielle reglar.

Dersom du ønskjer at posten frå det offentlege skal sendast til ei anna adresse enn til den folkeregistrerte adressa di, kan du leggje til eller endre postadresse.

Flytting til eit nordisk land

Du treng berre melde flytting i det landet du flytter til (Sverige, Island,  Finland, eller Danmark - inkludert Færøyene og Grønland). Du finn informasjon om å flytte til eit nordisk land på Norden.org.

Flytting til eit land utanfor Norden

Du må melde frå til skatteetaten i Noreg.

Flytting til Noreg

Skal du flytte til Noreg og planlegg å bu her i meir enn 6 månader samanhengande, eller meir varig, skal du melde flytting til Noreg. Melding om flytting til Noreg krev personleg oppmøte hjå ditt næraste skattekontor for gjennomføring av ID-kontroll. Du kan bestille time og lese meir om korleis du melder flytting til Noreg her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/til-norge/

Om du skal vere i Noreg i mindre enn 6 månadar, til dømes for å jobbe, skal du ikkje melde flytting hit. Du må likevel møte opp på skattekontoret for å få eit mellombels identifikasjonsnummer (D-nummer).

 

Tjenester

 • Legge til eller endre postadresse i Norge og/eller i utlandet

  Skatteetaten
  Hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes til en annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din, kan legge til eller endre postadressen. Dette gjelder også om du bor i utlandet.
 • Melde flytting innenlands

  Skatteetaten
  Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.
 • Bytte fastlege - Min fastlege

  Helfo
  Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.
 • Klage på takstmann

  Reklamasjonsnemnda for takstmenn
  Her kan du klage på arbeidet og oppførselen til ein takstmann i samband med taksering av bustader og fritidshus. Du må på førehand har reklamert skriftleg til takstmannen utan at tvisten er løyst.
 • Melde flytting frå Noreg

  Skatteetaten
  Dersom du skal flytte frå Noreg til eit land utanfor Norden, må du melde frå til skattekontoret her heime. Skal du flytte til eit nordisk land, skal flyttinga berre meldast i det landet du flytter til.  
 • Melding om flytting til Norge

  Skatteetaten
  Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.
 • Ny adresse i utlandet

  Skatteetaten
  Dersom du under opphaldet i utlandet flyttar til ei ny adresse, kan du sende melding til skatteetaten om dette.
 • Kontrakter for husleie, kjøp av bruktbil med mer

  Forbrukerrådet
  Det er ofte lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og det gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Her finner du kontrakt for husleie, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bruktbil, brukt bobil, campingvogn,motorsykkel fritidsbåt samt kjøp av husdyr og ting.  
 • Your Europe - Ditt Europa

  Europakommisjonen

  Your Europe er en EU-portal som skal hjelpe deg som vil flytte, bo, studere, arbeide, handle eller bare reise til andre europeiske land. Her finner du informasjon om grunnleggende rettigheter i samsvar med EU-retten og hvordan disse rettighetene er gjennomført i de enkelte landene. Du kan også ta gratis kontakt med EUs hjelpetjeneste og få personlig og detaljert hjelp og rådgiving. 

 • Pensjonist i EU/EØS og Sveits - helsetjenester

  Helfo

  På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du som pensjonist har når du har flyttet til et EU/EØS-land eller Sveits.

 • Info Norden - Nordisk samarbeid

  Nordisk ministerråd

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som flytter, jobber og studerer i Norden. Info Norden arbeider koordinert i hele Norden, og er tilstede i alle de åtte nordiske landene.

 • Oppholdstillatelse for familier i EU

  Europakommisjonen

  Her finner du det du trenger å vite hvis familiemedlemmene dine flytter til et EU-land med deg eller har planer om å komme senere. 

 • Meld flytting og adresseendring både til Posten og folkeregisteret

  Posten Norge AS

  Her kan du melde flytting både til Posten og folkeregisteret. For å sikre at du får brev og pakker når du bytter adresse, må du melde flytting til Posten. Du kan også samtykke til at adresseendringen sendes til folkeregisteret.

Sharethis