Flytte

Hovedregelen er at du må melde fra om flytting til folkeregisteret (skatteetaten) tidligst 31 dager før, og senest 8 dager etter at du har flyttet.

Det er ulike regler for melding om flytting om du flytter innenlands, innen Norden eller til land utenfor Norden.

Flytting innen Noreg

Du må sende flyttemelding til folkeregisteret (skatteetaten) innen 8 dager etter at du har flyttet. Du kan også melde adresseendring til folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no.

Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler.

Dersom du ønsker at posten fra det offentlige skal sendest til ei annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din, kan du legge til eller endre postadresse.

Flytting til eit nordisk land

Du trenger bare å melde flytting i det landet du flytter til (Sverige, Island,  Finland, eller Danmark - inkludert Færøyene og Grønland). Du finner informasjon om å flytte til et nordisk land på Norden.org.

Flytting til eit land utanfor Norden

Du må melde fra til skatteetaten i Norge.

Flytting til Noreg

Skal du flytte til Norge og planlegger å bo her i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til skatteetaten i Norge senest 8 dager etter at du har kommet til landet. Melding om flytting til Norge krever personlig oppmøte hos ditt nærmeste skattekontor for gjennomføring av ID-kontroll. Du kan bestille time og lese mer om hvordan du melder flytting til Norge her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/til-norge/

Dersom du skal være i Noreg i mindre enn 6 måneder, for eksempel for å jobbe, skal du ikke melde flytting hit. Du må likevel møte opp på skattekontoret for å få et midlertidig identifikasjonsnummer (D-nummer).

 

Melde flytting innenlands

Skatteetaten

Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.

Bytte fastlege - Min fastlege

Helfo

Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Klage på takstmann

Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Her kan du klage på arbeidet og oppførselen til en takstmann i forbindelse med taksering av bostedshus og fritidshus. Du må på forhånd har reklamert skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Melde flytting fra Norge

Skatteetaten

Dersom du skal flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til skattekontoret her hjemme. Skal du flytte til et nordisk land, skal flyttingen bare meldes i det landet du flytter til.

 

 

Melding om flytting til Norge

Skatteetaten

Planlegger du å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge senest 8 dager etter ankomst.

Ny adresse i utlandet

Skatteetaten

Dersom du under oppholdet i utlandet flytter til en ny adresse, kan du sende melding til skatteetaten om dette.

Kontrakter for husleie, kjøp av bruktbil med mer

Forbrukerrådet

Det er ofte lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og det gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt. Her finner du kontrakt for husleie, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester, bruktbil, brukt bobil, campingvogn, motorsykkel, fritidsbåt, samt kjøp av husdyr og ting.  

Your Europe - Ditt Europa

Europakommisjonen

Your Europe er en EU-portal som skal hjelpe deg som vil flytte, bo, studere, arbeide, handle eller bare reise til andre europeiske land. Her finner du informasjon om grunnleggende rettigheter i samsvar med EU-retten og hvordan disse rettighetene er gjennomført i de enkelte landene. Du kan også ta gratis kontakt med EUs hjelpetjeneste og få personlig og detaljert hjelp og rådgiving. 

Info Norden - Nordisk samarbeid

Nordisk ministerråd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som flytter, jobber og studerer i Norden. Info Norden arbeider koordinert i hele Norden, og er tilstede i alle de åtte nordiske landene.

Oppholdstillatelse for familier i EU

Europakommisjonen

Her finner du det du trenger å vite hvis familiemedlemmene dine flytter til et EU-land med deg eller har planer om å komme senere.