Elektronisk ID

For å få utført tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk identifikasjon, e-ID, for å kunne logge deg inn. En elektronisk identifikasjon er en elektronisk måte å legitimere seg på over internett.

Skaff deg en elektronisk ID

Du kan velge mellom ulike alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn til tenester frå det offentlige: MinID, BankID, Buypass og Commfides.

MinID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på betydelig sikkerheitsnivå (nivå 3).

Digitaliseringsdirektoratet er ansvarleg for MinID. MinID kan bestilles fra det året du fyller 13. 

For å registrere deg som MinID-bruker trenger du

  • Fødselsnummer eller D-nummer
  • Mobiltelefonnummer og e-postadresse
  • Aktiveringsbrev 

Skal du opprette en digital postkasse, må du ha en e-ID på høyere sikkerheitsnivå enn MinID.

Mer om registrering og innlogging med MinID.

BankID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerheitsnivå (nivå 4).

For å bestille BankID må du kontakte banken din.

Mer om aktivering og innlogging med BankID. 

Buypass ID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlege tjenester på høyeste sikkerheitsnivå (nivå 4).

For å bestille Buypass ID må du kontakte Buypass.

Meir om bestilling og innlogging med Buypass ID.

Commfides er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerheitsnivå (nivå 4).

For å bestille Commfides e-ID må du kontakte Commfides.

Meir om bestilling og innlogging med Commfides.

Logge inn på tjenester

For å logge inn på en offentlig teneste (selvbetjeningsløsning) må du finne den aktuelle tjenesten på internett. Du finner tjenestene på nettsidene til de som har ansvar for den aktuelle tjenesta eller du kan bruke Noreg.no. Her kan du finne tjenester gjennom søk, livssituasjoner eller temamenyen Finn tenester.

Sikkerheit og personvern

Med elektronisk ID bekrefter du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker offentlige tjenester på internett.

For å førebygge ID-tyveri er det viktig å vere bevisst på hvem du gir personopplysninger til, og i hvilken samenheng du gir opplysningene.

Her kan du lese mer om sikkerheit og personvern.

Image
Kvinne med bankkort
4,6 millionar innbyggjarar brukar elektronisk ID for å logge inn til tenester via ID-porten. ID-porten gir tilgang til meir enn 4000 digitale tenester frå meir enn 1000 offentlege verksemder.
Remote video URL
Slik tar du i bruk MinID app