Inngå ekteskap

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Den raskeste måten er å søke elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer eller d-nummer. Forventet behandlingstid er 5 til 6 uker. Vær i alle tilfeller ute i god tid før bryllupet.

Egenerklæring

Hver av dere må fylle ut skjemaet Egenerklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene.

Forlovere

Hver av dere må fylle ut skjemaet "Prøveattest - Egenerklæring fra brudefolket" for prøving av ekteskapsvilkårene.

Tidligere gift? 

Dersom en av dere eller begge har vært gift tidligere, må vedkommende fylle ut skjemaet "Erklæring om skifte".

For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av statsforvalteren. Last ned søknadsskjema her.

Prøvingsattest

Send inn skjemaene digitalt eller på papir til skatteetaten. Skatteetaten behandler saken og skriver ut en såkalt prøveattest. Attesten viser at dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap.

Prøveattesten skal dere sende til den som skal vie dere (vigsler). Dersom dere har oppgitt vigslers adresse i egenerklæringen, sender skatteetaten attesten direkte dit.

Vigsel

Dere kan velge mellom forskjellige seremonier, for eksempel kirkelig vigsel og borgerlig vigsel. Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. 

Statsforvalteren har oversikt over tros- og livssynssamfunn med vigselsrett. 

Vigselsattest

Etter at dere er viet, sender vigsleren dokumentene til skatteetaten. Skatteetaten sender en bekreftelse til din innboks i Altinn. Dersom dere ikke er digitale brukere, vil bekreftelsen sendes til dere i posten. Det vil fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn.

Ektepakt

Dersom dere ikke ønsker felleseie, kan dere opprette en ektepakt. Det er lovbestemte krav til hvordan en ektepakt skal etableres og utformes.

Gifte seg i utlandet

Du finner informasjon om å gifte seg i utlandet og å gifte seg med utenlandsk statsborger på Skatteetaten.no.

Skifte navn?

Dersom du ønsker å skifte navn, må du fylle ut «Melding om endring av navn». 
Husk også å skaffe nytt pass dersom en eller begge har skiftet navn.
 

Melde flytting innenlands

Skatteetaten

Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.

Melding om endring av navn

Skatteetaten

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Fornye pass eller ID-kort

Politidirektoratet

Hos Politiet finner du informasjon om å fornye pass eller ID-kort, bestille, endre eller avbestille time, pris, leveringstid, hente pass eller ID-kort, åpningstider og huskeliste for det du må ha med deg til pass– og ID-kontoret. Du må møte opp hos politiet for å få nytt pass eller ID-kort.

Kopi av vigselsattest

Skatteetaten

Alle som gifter seg, mottar en bekreftelse etter at giftemålet er registrert hos skatteetaten. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille her.

Ektepakt

Brønnøysundregistrene

Her kan du laste ned skjema for å tinglyse ektepakt. En ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formuetilhøvene mellom ektefellene. Det er visse strenge formkrav til oppretting av en gyldig ektepakt. Ektepakter omhandler typisk etablering av særegen og overføring av større gaver.

Ekteskap i Norge

Skatteetaten

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må fylle inn en del opplysninger. Saksbehandlingen kan ta tid, så vær ute i god tid før bryllupet.

Ekteskap i utlandet

Skatteetaten

Skal dere gifte dere i utlandet, kan ekteskapet inngås enten etter utenlandsk eller etter norsk rett. Før dere kan gifte dere, enten det er etter norsk eller utenlandsk rett, må skatteetaten sjekke om dere/den av dere som er/har vært bosatt i Norge, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.