Inngå ekteskap

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer eller d-nummer. Vær i alle tilfeller ute i god tid før bryllupet.

Egenerklæring

Hver av dere må fylle ut skjemaet Egenerklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene.

Forlovere

Hver av brudefolkene må ha en forlover. Forloverne må fylle ut skjemaet Forlovererklæring.

Tidligere gift? 

Dersom en av dere eller begge har vært gift tidligere, må vedkommende fylle ut skjemaet Erklæring om skifte.

For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av statsforvalteren. Last ned søknadsskjema her.

Endre navn?

Dersom du ønsker å skifte navn, må du fylle ut Melding om endring av navn. 

Husk også å skaffe nytt pass dersom en eller begge har skiftet navn.

Prøvingsattest

Send inn skjemaene digitalt eller på papir til det skatteetaten. Skatteetaten behandler saken og skriver ut en såkalt prøvingsattest. Attesten viser at dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap.

Prøvingsattesten skal dere sende til den som skal vie dere (vigsler). Dersom dere har oppgitt vigslers adresse i egenerklæringen, sender skatteetaten attesten direkte dit.

Vigsel

Dere kan velge mellom forskjellige seremonier, for eksempel kirkelig vigsel og borgerlig vigsel. Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. 

Statsforvalteren har oversikt over tros- og livssynssamfunn med vigselsrett. 

Vigselsattest

Etter at dere er viet, sender vigsleren dokumentene til skatteetaten. Skatteetaten sender en bekreftelse til din innboks i Altinn. Dersom dere ikke er digitale brukere vil bekreftelsen sendes til dere i posten. Det vil fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn.

Ektepakt

Dersom dere ikke ønsker felleseie, kan dere opprette en ektepakt. Det er lovbestemte krav til hvordan en ektepakt skal etableres og utformes.

Gifte seg i utlandet

Du finner informasjon om å gifte seg i utlandet og å gifte seg med utenlandsk statsborger på Skatteetaten.no.

 

 

Tjenester

 • Legge til eller endre postadresse i Norge og/eller i utlandet

  Skatteetaten
  Hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes til en annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din, kan legge til eller endre postadressen. Dette gjelder også om du bor i utlandet.
 • Melde flytting innenlands

  Skatteetaten
  Flytter du innen Norge, må du melde fra til folkeregisteret innen 8 dager etter at du flyttet. Folkeregisteret er en del av skattekontoret. Er du student, kan du som hovedregel velge om du vil være registrert på studiestedet eller på hjemstedet. Er du pendler, gjelder spesielle regler. Skatteetaten og Lånekassen kan gi mer informasjon.
 • Melding om endring av navn

  Skatteetaten
  Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.
 • Bestill time for nytt pass

  Politidirektoratet
  Du må møte opp hos politiet for å få nytt pass. Mange politidistrikt tilbyr elektronisk timebestilling for fornyelse av passet, og på nettsiden finner du oversikt over passkontor og åpningstider. Du kan også ringe 02800 hvis du trenger hjelp til å finne ut hvor du skal møte. Politiet anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap.
 • Ekteskap i Norge og i utlandet - steg for steg

  Skatteetaten
  Før dere kan gifte dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Her finner du informasjon og skjema for å inngå ekteskap i Norge og i utlandet. 
 • Kopi av vigselsattest

  Skatteetaten
  Alle som gifter seg, får tilsendt vigselssattest fra skattekontoret etter at giftemålet er registrert. Trenger du en kopi, kan du bestille det her.
 • Ektepakt

  Brønnøysundregistrene

  Her kan du laste ned skjema for ektepakt (særeige). Ei ektepakt er ein avtale mellom ektefellar, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandlar typisk etablering av særeige og overføring av større gåver.

 • Ekteskap i Norge med utenlandsk statsborger

  Skatteetaten

  Før dere gifter dere, må vi i Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må fylle inn en del opplysninger. Behandlingstiden kan være 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Sharethis