Digital kommunikasjon

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune kan gå over til å kommunisere med deg som innbygger på nett i stedet for på papir. Dette vil gjøre kommunikasjonen enklere, raskere og sikrere for deg som innbygger. I tillegg er du med på å spare miljøet og redusere offentlige utgifter.
Hva betyr digital kommunikasjon for deg?
  • Du får tilgang til mange digitale tjenester fra det offentlige. 
  • Du får vedtak og andre viktige brev fra stat og kommune i den digitale postkassen din. 
  • Du får utført tjenester raskere og får raskere svar.
  • Du får varsel og informasjon tilsendt på SMS eller e-post, for eksempel påminning om legeavtale og varsel om stenging av vann.

Opprett digital postkasse

For å få post fra det offentlige digitalt må du opprette en digital postkasse. Du velger selv hvilken postkasse du ønsker å bruke, Digipost eller e-Boks.

Når stat eller kommune sender deg post digitalt, får du et varsel på SMS eller e-post. Varselet vil fortelle at du skal logge deg inn i den digitale postkassen din for å lese posten. Personlig innlogging med elektronisk ID gjør systemet trygt å bruke. Det er bare du som har tilgang til din post.

Les mer om digital postkasse fra det offentlige. 

Har du ikke digital postkasse, vil du få brev på papir i stedet, eller du må logge inn på nettsidene til de ulike etatene for å lese brev i digital form.

Lovendring – fra samtykke til reservasjonsrett

Før måtte du gi et aktivt samtykke for at en statlig virksomheit eller en kommune kunne sende vedtak og andre viktige brev til deg på nett. Nå må du gi beskjed dersom du ønsker vedtak og andre viktige brev på papir i stedet for på nett. Dette kaller vi å reservere seg. Reservasjonen vil gjelde for post digitalt fra alle statlige virksomheter og alle kommuner.

Må alle som ikke ønsker å få post digitalt, reservere seg?

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret ditt eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, trenger du ikke reservere deg.  Det offentlige vil da sende deg post på papir som før. NB! Når det gjelder utbetalingsslippen fra NAV, må du være reservert for å kunne få den på papir.

Oppdater kontaktinformasjonen din

Når stat eller kommune sender deg et vedtak eller andre viktige brev, blir du varslet på det mobilnummeret eller den e-postadressen du har lagt inn i kontaktregisteret. Det er derfor viktig at mobilnummeret og e-postadressen din til enhver tid er rett. Logg inn og sjekk at du er registrert med korrekt mobilnummer og e-postadresse. 

Det er bare kommuner og statlige virksomheter som kan bruke informasjonen i kontaktregisteret.

Ønsker du å reservere deg mot digital kommunikasjon?

Som innbygger kan du gi beskjed om at du heller ønsker å få vedtak og andre brev med innhold som er viktig for deg, på papir. Det gjør du ved å reservere deg. Les mer om reservasjon.

Image
Forundra jente med PC og svevande konvoluttar
Du får de samme brevene og dokumentene fra det offentlige i den digitale postkassen som du ville ha fått i den fysiske postkassen din. Det kan for eksempel være melding om opptak i grunnskolen, svar på søknad om barnehageplass eller innkalling til mammografi.