Studying

To study at a university or college in Norway, Norwegians must normally have completed their basic and upper secondary education. Some courses of study have additional entrance requirements. Entrance requirements for foreign students vary, depending on their country of origin’s education.

How to apply

Norwegians apply for university or college places via the Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS). Foreign students apply directly to the university or college offering their preferred course of study. More information about how foreign students can apply for a course of study is available on the Studyinnorway.no website.

Digital diplomas

Students who completed their upper secondary education at a Norwegian school in the year 2000 or later can get a digital copy of their school diploma, from the National Diploma Database.  

Student loans and grants

You can apply for a study loan or grant from the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen), if you attend a state approved college or university.

Work experience 

If you lack the necessary educational qualifications to get into a Norwegian university or college, you may still be admitted based on your work experience and skills. 

Enrolment after main offer round

Each year, after the main round of offers has been completed, several study places remain unfilled at colleges and universities around Norway. It is possible to apply for a place on courses that have unfilled study places. 

 

Services

 • Your pages at Lånekassen.no

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
  You can apply for financial support for your studies, and check the progress of your application.
 • Studievelger

  Ministry of Education and Research
  Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke studier du kan søke på gjennom Samordna opptak og hva som kreves for å komme inn på de forskjellige studiene. Enkelte studium har lokalt opptak og vil derfor ikke finnes i denne listen. Studievelgeren er tilknyttet Karakterkalkulatoren hvor du kan beregne skolepoeng og konkurransepoeng og se hvilke studier du kan komme inn på.
 • The corona situation: Pupils and students

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)

  Dersom du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i heile eller delar av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan du ha rett til eit tilleggslån. (In Norwegian only)

 • Permanent change of address notification to Norway Post

  Posten Norge AS
  If you have a new address, you should register your change of address with Norway Post to ensure that your post is delivered correctly. If you plan to live in Norway for more than six months, you must report your relocation to Norway to the National Population Register (Norwegian Tax Administration) no later than eight days after your arrival. 
 • utdanning.no - finn utdanning, yrker og læreplasser

  Norwegian Directorate for Education and Training
  På denne siden kan du hake av for interessene dine og se hvilke utdanninger og yrker som kan passe for deg. Du får oversikt over utdanninger både på videregående skole, fagskole og universitet og høgskoler, og du finner godkjente lærebedrifter i hvert fylke. Siden viser også hvordan arbeidsmarkedet er ved at du får informasjon om faktisk sysselsetting på yrke ned på fylkes- og kommunenivå. Siden oppdateres gjennom bruk av AA-registeret og Brønnøysundregisteret.
 • Moving within Norway

  Norwegian Tax Administration
  If you intend to move within Norway, you must send a change of address notification to the National Population Register (folkeregisteret) no later than eight days after you have moved. The National Population Register is managed by the Norwegian Tax Administration.
 • Framtidens arbeidsmarked

  Norwegian Directorate for Education and Training
  Interaktiv visualisering av Statistisk sentralbyrås framskrivninger for hvor stort tilbudet og etterspørselen etter et 40-talls utdanningsgrupper antas å bli fram mot 2030/2040. Tjenesten er laget for skole- og karriereveiledere som trenger å gjøre seg kjent med forskningen om hvilken kompetanse det antas det vil være over- eller underskudd på i framtiden.
 • Upper Secondary School Reports

  Norwegian Universities and Colleges Admission Service
  If you finished Norwegian upper secondary school (norsk videregående skole) in the year 2000 or later, your school report will most likely be registered in the National School Report Database (NVB).
 • Studiebarometeret (the student survey)

  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
  Studiebarometeret contains information from the national student survey about quality of education. On Studiebarometeret.no you can find the students' assessment on program level and compare different study programs. The national student survey and its web portal studiebarometeret.no are operated by NOKUT on assignment from the Ministry of Education and Research.
 • Student loan repayment calculator

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
  Create a draft repayment plan showing repayment instalments, interest rates and fees for your student loan. (In Norwegian only)
 • Diploma registry

  Ministry of Education and Research

  By using the Diploma Registry, you can collect your results from higher education in Norway and share them with potential employers, educational institutions and other relevant recipients. The Diploma Registry is free of charge.

 • Interest tests

  Norwegian Directorate for Education and Training
  What are you interested in? Use these aptitude and interest tests to find out more about which jobs or studies that may suit you. (In Norwegian only)
 • Study in Norway

  Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

  Here you will find information about studying in Norway - about what you can study and where you can study.

 • Apply for education and inclusion in the Norwegian Armed Forces

  Norwegian Armed Forces
  Here you can apply for admission and education in the Norwegian Armed Forces and get an overview of admission requirements and application deadlines.
 • Nordisk termbase

  Språkrådet

  Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

Pages

Sharethis