Studying

To study at a university or college in Norway, Norwegians must normally have completed their basic and upper secondary education. Some courses of study have additional entrance requirements. Entrance requirements for foreign students vary, depending on their country of origin’s education.

How to apply

Norwegians apply for university or college places via the Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS). Foreign students apply directly to the university or college offering their preferred course of study. More information about how foreign students can apply for a course of study is available on the Studyinnorway.no website.

Digital diplomas

Students who completed their upper secondary education at a Norwegian school in the year 2000 or later can get a digital copy of their school diploma, from the National Diploma Database.  

Student loans and grants

You can apply for a study loan or grant from the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen), if you attend a state approved college or university.

Work experience 

If you lack the necessary educational qualifications to get into a Norwegian university or college, you may still be admitted based on your work experience and skills. 

Enrolment after main offer round

Each year, after the main round of offers has been completed, several study places remain unfilled at colleges and universities around Norway. It is possible to apply for a place on courses that have unfilled study places. 

 

Services

 • Bistand fra NAV for å komme i arbeid

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

  Her finner du informasjon og søknadsskjema til stønader fra NAV for å komme i arbeid. Det gjelder skjema for dokumentasjon av utgifter til utdanning, egenvurdering av arbeidsevnen, søknad for å beholde dagpenger mens du er skoleelev eller student og innsending av kjøreliste, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging fra NAV. 

 • Your Europe - help and advice

  European Commission

  Your Europe is an EU site designed to help you do things in other European countries – avoiding unnecessary inconvenience and red tape. This can mean moving, living, studying, working, shopping or simply travelling abroad.

 • Upper Secondary School Reports

  Norwegian Universities and Colleges Admission Service
  If you finished Norwegian upper secondary school (norsk videregående skole) in the year 2000 or later, your school report will most likely be registered in the National School Report Database (NVB).
 • Finn utdanning, yrker og læreplasser

  Norwegian Directorate for Education and Training
  På denne siden kan du hake av for interessene dine og se hvilke utdanninger og yrker som kan passe for deg. Du får oversikt over utdanninger både på videregående skole, fagskole og universitet og høgskoler, og du finner godkjente lærebedrifter i hvert fylke. Siden viser også hvordan arbeidsmarkedet er ved at du får informasjon om faktisk sysselsetting på yrke ned på fylkes- og kommunenivå. Siden oppdateres gjennom bruk av AA-registeret og Brønnøysundregisteret.
 • Jobbkompasset - Finn yrke som passer for deg

  Oversikt over 500 yrker du kan utdanne deg til. Du kan bla etter interesse og type jobb. Jobbkompasset er til hjelp for elever, lærere og skolerådgivere og andre som trenger oversikt over hvilke yrkes- og utdanningsmuligheter som finnes. 
 • Reference Budget for Consumer Expenditures

  Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
  The Reference Budget shows ordinary consumtion expenditures for different types of households.
 • Karakterkalkulator

  Fyll inn karakterene dine, og kalkulatoren regner ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Bruk deretter Studievelgeren til å finne ut hvilke studier du kan komme inn på.
 • Tenancy agreement

  Norwegian Consumer Council
  The invariable regulations of the Landlord and Tenant Act take precedence over any contractual terms and conditions. A rental agreement shall be drawn up if one party requires so. The agreement can be completed electronically. Optionally, you can print out the form and fill it in on paper.   
 • Reporting a move within Norway

  Norwegian Tax Administration
  If you move house within Norway, you must notify the Tax Administration within 8 days of your move. The Tax Administration is responsible for the National Population Register.
 • Permanent change of address notification to Norway Post

  Posten Norge AS
  If you have a new address, you should register your change of address with Norway Post to ensure that your post is delivered correctly. If you plan to live in Norway for more than six months, you must report your relocation to Norway to the National Registry (Norwegian Tax Administration) no later than eight days after your arrival. 
 • Report a new or changed postal address

  Norwegian Tax Administration
  If you change your postal address without actually moving, you can submit this form.
 • Student loan repayment calculator

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
  Create a draft repayment plan showing repayment instalments, interest rates and fees for your student loan. (In Norwegian only)
 • Nordisk termbase

  Språkrådet

  Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

 • Studiebarometeret - quality of education

  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
  Studiebarometeret contains information from the national student survey about quality of education. On Studiebarometeret.no you can find the students' assessment on program level and compare different study programs. The national student survey and its web portal studiebarometeret.no are operated by NOKUT on assignment from the Ministry of Education and Research.
 • Studievelger

  Ministry of Education and Research
  Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke studier du kan søke på gjennom Samordna opptak og hva som kreves for å komme inn på de forskjellige studiene. Enkelte studium har lokalt opptak og vil derfor ikke finnes i denne listen. Studievelgeren er tilknyttet Karakterkalkulatoren hvor du kan beregne skolepoeng og konkurransepoeng og se hvilke studier du kan komme inn på.

Pages

Sharethis