Studying

To study at a university or college in Norway, Norwegians must normally have completed their basic and upper secondary education. Some courses of study have additional entrance requirements. Entrance requirements for foreign students vary, depending on their country of origin’s education.

How to apply

Norwegians apply for university or college places via the Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS). Foreign students apply directly to the university or college offering their preferred course of study. More information about how foreign students can apply for a course of study is available on the Studyinnorway.no website.

Digital school report

Students who completed their upper secondary education at a Norwegian school in the year 2000 or later can get a digital copy of their school report from the National School Report Database (NVB). 

Student loans and grants

You can apply for a study loan or grant from the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen), if you attend a state approved college or university.

Work experience 

If you lack the necessary educational qualifications to get into a Norwegian university or college, you may still be admitted based on your work experience and skills. 

Enrolment after main offer round

Each year, after the main round of offers has been completed, several study places remain unfilled at colleges and universities around Norway. It is possible to apply for a place on courses that have unfilled study places. 

 

Services

 • Karakterkalkulator

  Norwegian Directorate for Education and Training
  Fyll inn karakterene dine, og kalkulatoren regner ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Bruk deretter Studievelgeren til å finne ut hvilke studier du kan komme inn på.
 • Apply for recognition of foreign education

  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education

  Here you can apply for recognition of higher education, tertiary vocational education, vocational education and training or teacher qualifications – school and kindergarten.

 • Jobbkompasset - Finn yrke som passer for deg

  Norwegian Directorate for Education and Training
  Oversikt over 500 yrker du kan utdanne deg til. Du kan bla etter interesse og type jobb. Jobbkompasset er til hjelp for elever, lærere og skolerådgivere og andre som trenger oversikt over hvilke yrkes- og utdanningsmuligheter som finnes. 
 • Apply for accreditation of higher education from Norway

  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education

  Here you can apply for accreditation of Norwegian higher education and recognition of Norwegian tertiary vocational education.

 • The Norwegian Universities and Colleges Admission Service

  Norwegian Universities and Colleges Admission Service
  The Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS) coordinates the admission to ordinary undergraduate study programmes at all universities, university colleges, and some private university colleges in Norway.
 • International programmes and measures related to education

  Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

  Here you can find international programmes and measures related to all levels of education. 

 • Reference Budget for Consumer Expenditures

  Consumption Research Norway (SIFO)
  The Reference Budget estimates ordinary consumer expenditures for different types of households. 
 • The corona situation: Pupils and students

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)

  Dersom du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i heile eller delar av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan du ha rett til eit tilleggslån. (In Norwegian only)

 • Your pages at Lånekassen.no

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
  You can apply for financial support for your studies, and check the progress of your application.
 • Studievelger

  Ministry of Education and Research
  Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke studier du kan søke på gjennom Samordna opptak og hva som kreves for å komme inn på de forskjellige studiene. Enkelte studium har lokalt opptak og vil derfor ikke finnes i denne listen. Studievelgeren er tilknyttet Karakterkalkulatoren hvor du kan beregne skolepoeng og konkurransepoeng og se hvilke studier du kan komme inn på.
 • Additional loan from Lånekassen

  Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)

  If you have had a drop in income due to the coronavirus situation in all or part of the period 16 June 2020 to 15 June 2021, you may be entitled to a additional loan.

 • Notification of new or changed postal address in Norway and/or abroad

  Norwegian Tax Administration
  You can add or change a postal address if you want post from the public sector to be sent there instead of your address registered with the National Population Register. This also applies even if you live abroad. 
 • utdanning.no - finn utdanning, yrker og læreplasser

  Norwegian Directorate for Education and Training
  På denne siden kan du hake av for interessene dine og se hvilke utdanninger og yrker som kan passe for deg. Du får oversikt over utdanninger både på videregående skole, fagskole og universitet og høgskoler, og du finner godkjente lærebedrifter i hvert fylke. Siden viser også hvordan arbeidsmarkedet er ved at du får informasjon om faktisk sysselsetting på yrke ned på fylkes- og kommunenivå. Siden oppdateres gjennom bruk av AA-registeret og Brønnøysundregisteret.
 • Moving within Norway

  Norwegian Tax Administration
  If you intend to move within Norway, you must send a change of address notification to the National Population Register (folkeregisteret) no later than eight days after you have moved. The National Population Register is managed by the Norwegian Tax Administration.
 • Studiebarometeret (the student survey)

  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
  Studiebarometeret contains information from the national student survey about quality of education. On Studiebarometeret.no you can find the students' assessment on program level and compare different study programs. The national student survey and its web portal studiebarometeret.no are operated by NOKUT on assignment from the Ministry of Education and Research.

Pages

Sharethis