Studying

To study at a university or college in Norway, Norwegians must normally have completed their basic and upper secondary education. Some courses of study have additional entrance requirements. Entrance requirements for foreign students vary, depending on their country of origin’s education.

How to apply

Norwegians apply for university or college places via the Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS). Foreign students apply directly to the university or college offering their preferred course of study. More information about how foreign students can apply for a course of study is available on the Studyinnorway.no website.

Digital school report

Students who completed their upper secondary education at a Norwegian school in the year 2000 or later can get a digital copy of their school report from the National School Report Database (NVB). 

Student loans and grants

You can apply for a study loan or grant from the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen), if you attend a state approved college or university.

Work experience 

If you lack the necessary educational qualifications to get into a Norwegian university or college, you may still be admitted based on your work experience and skills. 

Enrolment after main offer round

Each year, after the main round of offers has been completed, several study places remain unfilled at colleges and universities around Norway. It is possible to apply for a place on courses that have unfilled study places. 

Moving within Norway

Norwegian Tax Administration
If you intend to move within Norway, you must send a change of address notification to the National Population Register (folkeregisteret) no later than eight days after you have moved. The National Population Register is managed by the Norwegian Tax Administration.

Studiebarometeret (the student survey)

Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
Studiebarometeret contains information from the national student survey about quality of education. On Studiebarometeret.no you can find the students' assessment on program level and compare different study programs. The national student survey and its web portal studiebarometeret.no are operated by NOKUT on assignment from the Ministry of Education and Research.

Upper Secondary School Reports

Norwegian Universities and Colleges Admission Service
If you finished Norwegian upper secondary school (norsk videregående skole) in the year 2000 or later, your school report will most likely be registered in the National School Report Database (NVB).

Diploma registry

Ministry of Education and Research
By using the Diploma Registry, you can collect your results from higher education in Norway and share them with potential employers, educational institutions and other relevant recipients. The Diploma Registry is free of charge.

Student loan repayment calculator

Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
Create a draft repayment plan showing repayment instalments, interest rates and fees for your student loan.

Study in Norway

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Here you will find information about studying in Norway - about what you can study and where you can study.

Interest tests

Norwegian Directorate for Education and Training
What are you interested in? Use these aptitude and interest tests to find out more about which jobs or studies that may suit you. (In Norwegian only)

Nordisk termbase

Språkrådet
Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

Søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpenger

NAV
Som hovedregel har du ikke rett til dagpenger hvis du er skoleelev eller student, men det er noen unntak. Dersom du ønsker å beholde dagpenger mens du er skoleelev, må du søke om dette. Les mer om dagpenger og utdanning på Nav.no. 

Norwegian Universities and Colleges Admission Service

Norwegian Universities and Colleges Admission Service
The Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS) also known as Samordna opptak, coordinates the admission to ordinary undergraduate study programmes at all universities, university colleges, and some private university colleges in Norway.

Your Europe

European Commission
Your Europe is an EU site designed to give help and advice for EU nationals and their family. This includes advice for moving, living, studying, working, shopping or simply travelling abroad.

Støttekalkulator - Lånekassen

Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
På nettsidene til Lånekassen kan du rekne ut kor mykje du kan få i stipend og lån. Resultatet kan bli annleis dersom det er spesielle forhold inne i bildet.

Report a new or changed postal address

Norwegian Tax Administration
You can add or change your postal address if you want the letters from the public authorities sent there rather than to the address you are registered at in the national register. You can add or change the postal address by sending us a message using our contact form. If you don't have the possibility to log in, you can send us the form on paper.

Working while studying in an EU country

European Commission
If you are planning to move to another EU country to study, you must have sufficient income to live there without needing income support. You will have the same right to work while studying as nationals of that country.

Norwegian students abroad

Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
Here you can read about the requirements and conditions for support for education abroad and how much support you can receive.

Applying to a university in the EU?

European Commission
Are you thinking of applying to a university in the EU? Keep in mind that you have the right to study under the same conditions as nationals of your host country. Learn more on Your Europe.

Tenancy agreement

Norwegian Consumer Council
This agreement and the Tenancy Act (husleieloven) regulate the Tenant’s and the Lessor’s rights and obligations in the tenancy. A rental agreement must be drawn up in writing. The Tenancy Act takes precedence over any contractual terms and conditions.

Apply for recognition of foreign education

Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
Here you can apply for recognition of higher education, tertiary vocational education, vocational education and training or teacher qualifications – school and kindergarten.

Karakterkalkulator

Utdanningsdirektoratet
Bruk Karakterkalkulatoren til å regne ut poengene dine. Med studievelger kan du se hvilke studier du kan komme inn på med dine poeng. Den viser deg også hvilke fag du må ha på videregående, for å komme inn på ulike studier.

Jobbkompasset - Finn yrke som passer for deg

Utdanningsdirektoratet
Oversikt over 500 yrker du kan utdanne deg til. Du kan bla etter interesse og type jobb. Jobbkompasset er til hjelp for elever, lærere og skolerådgivere og andre som trenger oversikt over hvilke yrkes- og utdanningsmuligheter som finnes. 

The Norwegian Universities and Colleges Admission Service

Norwegian Universities and Colleges Admission Service
The Norwegian Universities and Colleges Admission Service (NUCAS) coordinates the admission to ordinary undergraduate study programmes at all universities, university colleges, and some private university colleges in Norway.

The corona situation: Pupils and students

Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
Information on the various measures which apply in connection with the coronavirus for pupils, students and anyone repaying a student loan.

Your pages at Lånekassen.no

Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
You can apply for financial support for your studies, and check the progress of your application.

Studievelger

Kunnskapsdepartementet
Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke studier du kan søke på gjennom Samordna opptak og hva som kreves for å komme inn på de forskjellige studiene. Enkelte studium har lokalt opptak og vil derfor ikke finnes i denne listen. Studievelgeren er tilknyttet Karakterkalkulatoren hvor du kan beregne skolepoeng og konkurransepoeng og se hvilke studier du kan komme inn på.

utdanning.no - finn utdanning, yrker og læreplasser

Utdanningsdirektoratet
På denne siden kan du hake av for interessene dine og se hvilke utdanninger og yrker som kan passe for deg. Du får oversikt over utdanninger både på videregående skole, fagskole og universitet og høgskoler, og du finner godkjente lærebedrifter i hvert fylke. Siden viser også hvordan arbeidsmarkedet er ved at du får informasjon om faktisk sysselsetting på yrke ned på fylkes- og kommunenivå. Siden oppdateres gjennom bruk av AA-registeret og Brønnøysundregisteret.