Elektronisk ID

For å få utført tenester frå stat og kommune på nett må du ha ein elektronisk identifikasjon, e-ID, for å kunne logge deg inn. Ein elektronisk identifikasjon er ein elektronisk måte å legitimere seg på over internett.

Skaff deg ein elektronisk ID

Du kan velje mellom fem alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn til tenester frå det offentlege: MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil.

MinID er ein personleg, elektronisk ID som gir tilgang til offentlege tenester på mellomhøgt sikkerheitsnivå, nivå 3.

Digitaliseringsdirektoratet er ansvarleg for MinID. MinID kan bestillast frå det året du fyller 13. 

For å registrere deg som MinID-brukar treng du

  • Fødselsnummer eller D-nummer
  • Mobiltelefonnummer eller e-postadresse
  • Aktiveringsbrev/PIN-kodebrev 

Skal du opprette ein digital postkasse, må du ha ein ID på høgare sikkerheitsnivå enn MinID.

Meir om registrering og innlogging med MinID.

BankID er ein personleg, elektronisk ID som gir tilgang til offentlege tenester på høgaste sikkerheitsnivå, nivå 4.

BankID blir levert av banken din og kan bli gitt til personar som har fylt 15 år. Men dei enkelte bankane opererer med eigne aldersgrenser. 

For å bestille BankID må du kontakte banken din.

Meir om aktivering og innlogging med BankID. 

Buypass ID er ein personleg, elektronisk ID som gir tilgang til offentlege tenester på høgaste sikkerheitsnivå, nivå 4.

Han blir utskriven av Buypass AS og blir levert som Buypass ID på smartkort og Buypass ID i mobil. Alle som har smartkort frå Buypass, kan ta i bruk Buypass ID i mobil.  

Buypass ID opererer ikkje med aldersgrense, men krev legitimering og personleg underskrift ved utskriving.

Meir om bestilling og innlogging med Buypass ID.

Commfides er ein personleg, elektronisk ID som gir tilgang til offentlege tenester på høgaste sikkerheitsnivå, nivå 4.

Commfides blir levert av Commfides Norge AS som elektronisk ID på ein sikker USB-pinne. Commfides opererer ikkje med aldersgrense, men krev legitimering og personleg underskrift ved utskriving. 

For å bestille Commfides e-ID må du kontakte Commfides.

Meir om bestilling og innlogging med Commfides.

BankID på mobil er ein personleg, elektronisk ID som gir tilgang til offentlege tenester på høgaste sikkerheitsnivå, nivå 4.

For å kunne ta i bruk BankID på mobil må du ha ein nettbankavtale med BankID og ein kodebrikke. Du kan berre aktivere BankID på mobil frå banken som gav deg BankID.

For å aktivere BankID på mobil må du logge inn i nettbanken din.

Meir om aktivering og innlogging med BankID på mobil 

Registrer deg som brukar av ID-porten

Du kan så registrere deg som brukar av ID-porten. Logg inn med den ID-en som du har skaffa deg.

Det er like viktig at riktig mobilnummer og e-postadresse er registrert i ID-porten, som at riktig bustadadresse er registrert i folkeregisteret.

Du kan oppdatere kontaktinformasjonen din her.

Logge inn på tenester

For å logge inn på ei offentleg teneste (sjølvbeteningsløysing) må du finne den aktuelle tenesta på internett. Du finn tenestene på nettsidene til dei som har ansvar for den aktuelle tenesta eller du kan bruke Noreg.no. Her kan du finne tenester gjennom søk, livssituasjonar eller temamenyen Finn tenester.

Sikkerheit og personvern

Med elektronisk ID stadfestar du på ein trygg og sikker måte kven du er når du brukar offentlege tenester på internett.

For å førebyggje ID-tjuveri er det viktig å vere bevisst på kven du gir personopplysningar til, og i kva samanheng du gir opplysningane.

Her kan du lese meir om sikkerheit og personvern

Image
Kvinne med bankkort
4,6 millionar innbyggjarar brukar elektronisk ID for å logge inn til tenester via ID-porten. ID-porten gir tilgang til meir enn 4000 digitale tenester frå meir enn 1000 offentlege verksemder.
Remote video URL
MinID - korleis registrere ny brukar?