Working

If you are unemployed, you may be entitled to unemployment benefit. To get unemployment benefit, you must be registered as a job seeker with the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). You can register as a job seeker and apply for work on the website Nav.no

Looking for work

If you are unemployed, you can find job advertisements and advice on how to apply for jobs on Nav.no.  On the same website, you can register your CV and information that might be relevant for employers looking for new employees. 

When you have registered yourself as a job seeker with NAV, your need for assistance will be assessed to help you get a job as quickly as possible.  
You can find more information about what to do if you find yourself unemployed on Nav.no 

Starting your own business?

You can get financial support and advice from Innovation Norway to start your own business.

Unemployment benefit

Unemployment benefit is partly a compensation for lost income. In order to qualify for unemployment benefit, your working hours must have been reduced by at least 50 per cent and you must have had a minimum income. You must also be an active job seeker and live in Norway. 

Citizens from EEA countries who have had a Norwegian employment contract may apply for Norwegian unemployment benefit.

Employment status report

As a job seeker, you must submit an employment status report every 14 days to NAV. The report describes what you have done the past 14 days to find work. The status report can be submitted electronically via Nav.no.

Redundancy

You can find information about your rights as a worker on the Norwegian Labour Inspection Authority’s website. 

Financial assistance (social assistance)

If you do not qualify for unemployment benefit, you may apply for financial assistance by contacting your local NAV office. The assistance is intended to secure people an income on a temporary basis, so they may be financially independent. You may also be entitled to housing benefit. 

 

Services

 • Apply for accreditation of higher education from Norway

  Norwegian Agency for Quality Assurance in Education

  Here you can apply for accreditation of Norwegian higher education and recognition of Norwegian tertiary vocational education.

 • Er du arbeidssøker? Veiviser til jobbsøking

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)
  Denne veiviseren fra Nav kan helpe deg i jobbjakten. Her får du hjelp og råd i den situasjonen du er i - enten du har mistet jobben eller sagt opp, er permittert, har stått utenfor arbeidslivet lenge, er ung og har lite jobberfaring eller har jobb og ønsker å bytte. Du får også råd om hvordan du kan få oversikt over økonomien din og informasjon om støtteordninger i forbindelse med reise og flytting. 
 • Unemployment benefits related to layoffs and bankruptcy (corona/covid-19)

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

  Information on nav.no and the wording in the application has yet to be updated under the new regulations, which went into effect 20 March 2020. Apply for unemployment benefit anyway; your application will be processed according to the new regulations.

 • Supplemental benefits - NAV

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)
  You may be entitled to specific benefits to cover certain costs related to occupational evaluations or occupational activities (e.g. for specific measures or to participate in an approved educational or training programme).
 • Housing allowance calculator

  Norwegian State Housing Bank
  If you live in a low-income household, you may be entitled to receive housing allowance. Here you can calculate how much housing allowance you may be entitled to.
 • Diploma registry

  Ministry of Education and Research

  By using the Diploma Registry, you can collect your results from higher education in Norway and share them with potential employers, educational institutions and other relevant recipients. The Diploma Registry is free of charge.

 • Register as a jobseeker

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)
  Here you can register as a jobseeker with NAV (in Norwegian only).
 • Nordisk termbase

  Språkrådet

  Her finner du informasjon om ord og termer som blir brukt innenfor viktige samfunnsområder i de nordiske landene. Det kan være til hjelp om du skal arbeide eller studere i et annet nordisk land.

 • Submit an employment status form online - NAV

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)
  To register as a job seeker or to receive unemployment benefit while you are seeking work, you need to report to NAV every 14 days. You can do this by submitting an employment status form online.
 • How to apply for financial assistance

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

  Financial assistance is a temporary form of income. The objective of this type of benefit is to help you manage on your own as soon as possible. Before you can qualify for financial assistance you must consider every other possibility for you to provide for yourself. This could include employment, other means of income or using your own savings. Find out what financial assistance can cover.

 • Your Payments - NAV

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)
  Here you can find information about any payments you have received from NAV during the last three months. See also information about payment dates, holiday pay and tax witholding on Nav.no. 
 • Bistand fra NAV for å komme i arbeid

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

  Her finner du informasjon og søknadsskjema til stønader fra NAV for å komme i arbeid. Det gjelder skjema for dokumentasjon av utgifter til utdanning, egenvurdering av arbeidsevnen, søknad for å beholde dagpenger mens du er skoleelev eller student og innsending av kjøreliste, jobblogg eller annen dokumentasjon i forbindelse med oppfølging fra NAV. 

 • Interest tests

  Norwegian Directorate for Education and Training
  What are you interested in? Use these aptitude and interest tests to find out more about which jobs or studies that may suit you. (In Norwegian only)
 • Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/endring i forsikring for tillegg til sykepenger

  Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

  Dette skjemaet bruker du dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, og vil søke om forsikring for tillegg til sykepenger.

 • Order an exemption card or tax deduction card

  Norwegian Tax Administration
  Your employer will obtain your tax deduction card from the Tax Administration after you have ordered it. This means that you will not receive it by post at your home address. If you earn NOK 55,000 or less during the year, you do not need to pay tax and you can order an exemption card instead

Pages

Sharethis