Reservasjon mot digital kommunikasjon

Stat og kommune går over til å kommunisere digitalt med innbyggjarane. Dersom du ønskjer å få brev på papir, må du reservere deg mot digital kommunikasjon (kommunikasjon på nett). Dersom du aldri har registrert mobilnummer eller e-postadresse ved innlogging til ei offentleg teneste via ID-porten, treng du ikkje reservere deg.