Slett kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å bli slettet fra kontaktregisteret, vil du ikke kunne få servicemeldinger, som melding om stenging av vann, eller annen informasjon fra det offentlige på SMS eller e-post.

Slette eller reservere?

Det er forskjell på å slette kontaktinformasjon og å reservere seg mot kommunikasjon på nett. Reservasjon innebærer at du får vedtak og andre viktige brev på papir, men du kan fortsatt motta servicemeldinger på SMS eller e-post. Dette kan for eksempel være påminnelse om legeavtaler, varsel om stenging av vann eller beskjed om når det blir snømåking i gata der du bor, slik at du får anledning til å flytte bilen din. Du kan også motta brev digitalt med nyttig informasjon fra det offentlige.

Sletter du, kan du ikke bruke MinID

Når du er slettet fra kontaktregisteret, kan du ikke bruke MinID til å logge inn på offentlige tjenester på nett. Du kan fremdeles logge inn på offentlige tjenester med elektronisk ID (e-ID) fra BankID, Buypass eller Commfides.

For å slette kontaktinformasjonen din må du sende dette skjemaet til:

Direktoratet for forvaltning og IKT
Skrivarvegen 2
6863 Leikanger

Sist oppdatert: 
9. november 2016

Sharethis