Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort

Her finn du ein elektronisk versjon av trekktabellane. Trekktabellane viser kor mykje skatt arbeidsgjevaren skal trekkje dersom du har eit skattekort (skattetrekksmelding) som viser eit tabelltrekk. Har du prosenttrekk, er det prosenten som skal trekkjast som blir vist. 

Gå til tjenesten