Personopplysninger og adresser fra folkeregisteret

Private personer kan søke om å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret om navngitte, identifiserbare personer. Du kan ikke søke etter adresser og personopplysninger på skatteetaten.no. 

Gå til tjenesten