Klage til Transportklagenemnda - Kollektivreiser

For at nemnda skal kunne behandle klagen din, er det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Hvis motparten avviser din klage eller du ikke er fornøyd med det tilbudet du har fått, kan du sende saken inn til Transportklagenemnda. Transportklagenemnda behandler klager som gjelder jernbaneforetak på det nasjonale jernbanenettet, kommersielle bussruter, rutegående fartøy og kollektivreiser med trikk, buss, T-bane og bybane.

Gå til tjenesten