Helsenorge.no

Portalen Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Informasjonen om fritt sykehusvalg som lå på nettstedet frittsykehusvalg.no, er flyttet over på helsenorge.no. Du finner det under menypunktet Fritt behandlingsvalg.

Gå til tjenesten