Data.norge.no - register over åpne datasett

Data.norge.no er et register over åpne data i Norge. Åpne offentlige data er data fra offentlig sektor gjort tilgjengelige i et slikt format at de kan viderebrukes i nye sammenhenger, for eksempel i form av applikasjoner og nye tjenester.

Gå til tjenesten