Reservasjon

Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker å få post fra stat, fylkeskommune eller kommune digitalt. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få posten på papir.

Trenger jeg reservere meg?

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Da kan ikke det offentlige varsle deg om viktig post på SMS eller e-post, og må derfor sende posten på papir.

NB! Når det gjelder utbetalingslippen fra NAV, må du være reservert for å kunne motta denne på papir. 

Du kan reservere deg mot digital kommunikasjon

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere digitalt med innbyggerne. Som innbygger kan du reservere deg, og dermed motta vedtak og andre brev med innhold som er viktig for deg, på papir.

Reserver deg mot digital kommunikasjon

Fjern reservasjon

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige og ønsker å gjøre om på dette, kan du når som helt fjerne reservasjonen ved å logge inn på dine kontaktopplysninger:

Fjern reservasjon mot digital kommunikasjon

Hva innebærer det å reservere seg?

Dersom du reserverer deg, vil reservasjonen gjelde 

• enkeltvedtak
• forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
• meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken
• meldinger som det av andre grunner er svært viktig at du får

I klartekst betyr dette at dersom du reserverer deg, vil brev som inneholder informasjon som er viktig for deg, kun bli sendt til deg på papir. Det kan for eksempel være skatteoppgjøret, brev om tildeling av barnehageplass, en byggetillatelse eller vedtak om ytelser fra NAV. Har du reservert deg, gjelder det for hele offentlig sektor, både stat og kommune.

På grunn av postgangen vil du få brevet senere enn om du får det tilsendt digitalt. 

Dersom du reserverer deg mot digital kommunikasjon, vil du fremdeles kunne logge inn på, og bruke, offentlige tjenester på nett.

Det er ulovlig å reservere andre uten deres samtykke, og det kan være straffbart i henhold til personopplysningsloven § 8.

Spørsmål og svar om reservasjon

Sist oppdatert: 
8. november 2018

Sharethis