Reservasjon

Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker å få post fra stat, fylkeskommune eller kommune digitalt. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få posten på papir.

Trenger jeg reservere meg?

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Da kan ikke det offentlige varsle deg om viktig post på SMS eller e-post, og må derfor sende posten på papir.

NB! Når det gjelder utbetalingslippen fra NAV, må du være reservert for å kunne motta denne på papir. 

Du kan reservere deg mot digital kommunikasjon

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere digitalt med innbyggerne. Som innbygger kan du reservere deg, og dermed motta vedtak og andre brev med innhold som er viktig for deg, på papir.

Reserver deg mot digital kommunikasjon

Fjern reservasjon

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige og ønsker å gjøre om på dette, kan du når som helt fjerne reservasjonen ved å logge inn på dine kontaktopplysninger:

Fjern reservasjon mot digital kommunikasjon

Hva innebærer det å reservere seg?

Dersom du reserverer deg, vil reservasjonen gjelde 

• enkeltvedtak
• forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
• meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken
• meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at du mottar

Du vil fremdeles få varsel, informasjon og liknende på SMS eller e-post, for eksempel påminning om legeavtale og varsel om stenging av vann, eller brev digitalt som ikke faller inn under punktene over.

Det er ulovlig å reservere andre uten deres samtykke, og det kan være straffbart i henhold til personopplysningsloven § 8.

Spørsmål og svar om reservasjon

Sist oppdatert: 
27. juni 2018

Sharethis