Innhold

Reservasjon

Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker digital post fra stat, fylkeskommune eller kommune. Det gjør du ved å reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil da fremdeles få posten på papir.

Har du ikke brukt ID-porten, trenger du ikke reservere deg

Dersom du aldri har registrert mobilnummeret eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg. Da kan ikke det offentlige varsle deg om viktig post på SMS eller e-post, og må derfor sende posten på papir.

Du kan reservere deg mot kommunikasjon på nett

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere på nett med innbyggerne. Som innbygger kan du reservere deg, og dermed motta vedtak og andre brev med innhold som er viktig for deg, på papir.

Reserver deg mot kommunikasjon på nett

Fjern reservasjon

Dersom du har reservert deg mot kommunikasjon på nett med det offentlige og ønsker å gjøre om på dette, kan du når som helt fjerne reservasjonen ved å logge inn på dine kontaktopplysninger:

Fjern reservasjon mot kommunikasjon på nett

Hva innebærer det å reservere seg?

Dersom du reserverer deg, vil reservasjonen gjelde 

• enkeltvedtak
• forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
• meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken
• meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at du mottar

Du vil fremdeles få servicemeldinger, informasjon og liknende på SMS eller e-post, for eksempel påminning om legeavtale og varsel om stenging av vann, eller brev digitalt som ikke faller inn under punktene over.

Det er ulovlig å reservere andre uten deres samtykke, og det kan være straffbart i henhold til personopplysningsloven § 8.

Spørsmål og svar om reservasjon.

Sist oppdatert: 
24. februar 2016

Sharethis